Nieuws - 15 december 2016

NWO steekt extra geld in Wageningse apparatuur

tekst:
Albert Sikkema

De NWO heeft 33 grootschalige onderzoeksfaciliteiten geselecteerd die de hoogste prioriteit hebben voor de wetenschap. Voor deze faciliteiten heeft de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek elk jaar 40 miljoen euro beschikbaar. Ook Wageningse onderzoeksapparatuur komt in aanmerking.

(foto: Shutterstock)

De NWO heeft dinsdag de Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur overhandigd aan Sander Dekker, de staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap. De onderzoekfinancier heeft 33 faciliteiten geselecteerd die de komende jaren extra geld krijgen omdat ze een bijdrage leveren aan innovatie.

Wageningse apparatuur
Tot de geselecteerde faciliteiten behoort NL-Biolmaging, een groep universiteiten die biomoleculen bestudeert met microscopische apparatuur. De WUR maakt daar deel van uit. Ook de faciliteit NPEC van de WUR en Universiteit Utrecht, voor onderzoek aan de plant in zijn omgeving, staat op de lijst. Net als het consortium van NMR-centra in Utrecht, Wageningen, Nijmegen, Leiden en Eindhoven. En ten vierde kan de faciliteit Unlock, waarmee Wageningse en Delftse onderzoekers micro-organismen in kaart brengen, ook rekenen op ondersteuning van NWO.

Afvallers
Eerder bracht een commissie 160 bestaande en nieuwe onderzoeksfaciliteiten in kaart. Daartoe behoorde Unifarm, de faciliteit voor plantaardig onderzoek op en naast de Wageningse campus, maar die is nu niet geselecteerd.Dat geldt ook voor de faciliteiten voor dieronderzoek van de WUR in Lelystad, Leeuwarden, Sterksel en Hengelo.

De faciliteiten voor plantaardig praktijkonderzoek van de WUR zitten ook niet bij de 33 faciliteiten die NWO gaat ondersteunen. Er is te weinig geld om al deze faciliteiten te ondersteunen volgens de onderzoekfinancier.

In totaal heeft NWO 16 individuele faciliteiten en 17 clusters van onderzoekvoorzieningen geselecteerd in haar Roadmap 2016-2020. Hoeveel geld de faciliteiten mogen aanvragen bij NWO en wanneer ze aan de beurt komen, is nog niet bekend.