Nieuws - 1 januari 1970

NWO financiert onderzoek naar innovatie boeren

NWO financiert onderzoek naar innovatie boeren

NWO financiert onderzoek naar innovatie boeren

NWO betaalt twee miljoen gulden voor een Wagenings onderzoek naar innovatiestrategieën van boeren voor een duurzame landbouw. In het LUW-onderzoek werken de socioloog prof. dr Jan Douwe van der Ploeg, de bodemkundige prof. dr Johan Bouma en de dierwetenschapper dr Jaap van Bruchem samen met onderzoekers uit Twente, Perugia (Italië) en Natal (Zuid-Afrika)

De onderzoekers gaan op zoek naar alternatieven voor het huidige productiedenken in de landbouw, waarbij deelaspecten van de productie worden geïntensiveerd, verklaart Van der Ploeg. De koeien geven tegenwoordig tienduizend liter melk per jaar. Als boeren de graslandproductie extensiveren en minder energierijk voer toedienen, ontstaan fricties. Je kunt ook op andere fokdoelen selecteren, zoals koeien die zesduizend liter melk geven op een aangepast weiland. Zo kan een nieuw evenwicht ontstaan tussen landbouw en natuur, met mogelijk meer inkomen.

De invloed van de mens op de bodem is een deel van het onderzoek. Is de bodem alleen een set van fysische eigenschappen, of is de bodem datgene wat de boer ervan maakt?, verklaart Van der Ploeg de onderzoeksvraag. Door menselijk handelen ontstaat in de praktijk een enorme bandbreedte rond een bodemtype. Binnen het onderzoek willen we kijken hoe boeren de bodem kunnen plooien naar het type landbouwproductie dat ze nastreven.

De Wageningers werken samen met de Twentse bestuurskundige Arie Rip, die onderzoek doet naar de technologie-ontwikkeling in de landbouw. Italiaanse economen brengen de neo-institutionele analyse in. De hamvraag voor boeren is steeds: maak ik iets zelf of koop ik het? Denk daarbij aan jongvee, ruwvoer, financiering en arbeid. Denk ook aan milieu-doelstellingen: koop ik als boer een groenlabelstal of verbeter ik het voerregime en de bodem? Dergelijke afwegingen bepalen de ruimte die boeren hebben om te vernieuwen.

Casestudies van zes onderzoekers bij Friese milieucoöperaties, boeren in de Apennijnen en startende zwarte boeren in Natal vormen de kern van het onderzoek. Daarnaast hebben de Nederlandse, Italiaanse en Zuid-Afrikaanse overheid co-financiering toegezegd van enkele miljoenen guldens. In Nederland nemen de DLO-instituten IBN, AB en LEI deel aan het onderzoek. A.S