Nieuws - 1 januari 1970

NRLO ondergebracht bij ministerie als broedplaats

NRLO ondergebracht bij ministerie als broedplaats

NRLO ondergebracht bij ministerie als broedplaats

Minister Laurens Jan Brinkhorst heeft medio augustus de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek (NRLO) opgeheven. In de plaats komt een nieuwe sectorraad, die naast het verrichten van toekomstverkenningen broedplaats voor systeeminnovaties moet zijn. De nieuwe raad wordt, in tegenstelling tot de voorganger, ambtelijk aangestuurd door het ministerie. Hoe de nieuwe raad gaat heten is nog niet bekend

De NRLO verrichte de afgelopen vier jaar een uitgebreide serie verkenningen van maatschappelijke, wetenschappelijke en technologische veranderingen die invloed hadden op de agribusiness en het landelijk gebied in de komende decennia. Niet zelden adviseerde de NRLO dat er meer aandacht nodig was voor innovatie-ondersteuning. Die rol mag het NRLO-bureau nu zelf gaan vervullen

In maart van dit jaar adviseerde een evaluatiecommissie onder leiding van de Utrechtse collegevoorzitter Jan Veldhuis nog de huidige sectorraad NRLO te continueren. Deze commissie stelde voor de afstand tot het ministerie juist te vergroten, zodat een gezaghebbende, onafhankelijke instantie alle betrokkenen (beleid, onderzoeksinstellingen, belangengroeperingen) kritisch kan blijven bestoken met analyses die leiden tot innovatie van de gehele landbouwsector. De commissie adviseerde om ook raadsleden van buiten de landbouwsector toe te laten

Het was onduidelijk, stelde de evaluatiecommissie, of het ministerie van LNV iets met de NRLO-adviezen deed. Voor de buitenwereld lijkt soms de taak van de raad nog eens dunnetjes te worden overgedaan door het ministerie, aldus de commissie. Interne adviezen van het ministerie concluderen daaruit dat de NRLO een nauwe relatie moet krijgen met de ambtenaren voor strategische beleidsvorming, die betrokken moeten zijn bij de advisering en uitvoering

De NRLO-nieuwe stijl moet volgens deze notities een atelier voor systeeminnovatie zijn, waarbij de raad samen met stakeholders (belanghebbenden, zoals de industrie) concreet moet werken aan vernieuwing. Een taakgroep onder leiding van directeur-generaal Chris Kalden van het ministerie van LNV gaat nu een organisatieplan opstellen voor de nieuwe raad, waarbij zowel de inhoud als de werkwijze wordt uitgewerkt. De nieuwe sectorraad moet begin volgend jaar van start gaan. A.S