Nieuws - 22 februari 2001

NRLO innoveert

NRLO innoveert

De Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek (NRLO) is officieel omgevormd tot het Innovatienetwerk Groene Ruimte en Agrocluster (Igra). Maandag 19 februari werd het innovatienetwerk ge?nstalleerd door minister Brinkhorst van LNV.

De NRLO hield zich bezig met het schetsen van toekomstperspectieven voor de Nederlandse land- en tuinbouw. Het nieuwe innovatienetwerk moet zich daarnaast ontwikkelen als broedplaats van innovaties. Een voorbeeld daarvan is het in oktober 2000 verschenen rapport over 'agroproductieparken', zoals de beruchte varkensflats gecombineerd met glastuinbouw op de Maasvlakte. Net als NRLO zal het netwerk een onafhankelijke positie houden. | M.W.