Nieuws - 27 maart 2008

NIOO wil energieneutraal complex bouwen

Directeur Louise Vet gaat de principes van cradle to cradle toepassen bij de nieuwbouw van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO) in Wageningen. ‘We zitten nu bij de planontwikkeling op zeventig procent hernieuwbare energie om onze energiebehoefte te dekken. Ik wil naar een energieneutraal complex waarbij onze kas energie produceert.’

Vet, bijzonder hoogleraar Evolutionaire ecologie aan Wageningen Universiteit, gaf op 19 maart in Wageningen een lezing over cradle to cradle, georganiseerd door alumnivereniging KLV. Ze is een pleitbezorger van de filosofie van William McDonough en Michael Braungart, die laat zien dat bedrijven geld kunnen verdienen met recycling van afval door een duurzamer productieproces. Dat is hard nodig, maakte Vet aan de hand van cijfers duidelijk. Veel grondstoffen voor tv’s en mobieltjes zijn over twintig tot dertig jaar op als de productie niet verandert en de grondstoffen verloren gaan als afval. Je moet dus producten zo ontwerpen en maken dat ze na gebruik volledig hergebruikt kunnen worden.
Vet zag sterke voorbeelden van Wagenings onderzoek die tot deze C2C-filosofie gerekend kunnen worden. Zoals het onderzoek van de groep milieutechnologen van prof. Cees Buisman, die energie opwekken uit afvalwater, plantenwortels, en het samenbrengen van zoet en zout water, en het procedé van prof. René Wijffels, die energie en veevoer uit algen produceert. Vet: ‘Dat gaan wij ook doen bij de nieuwbouw.’
De NIOO-directeur vroeg zich wel af waarom Wageningen UR Glastuinbouw wel de boer op gaat met het mooie concept van de energieproducerende kas, terwijl Wageningen UR ze niet heeft gebouwd op de campus. ‘Wageningen UR, die in haar missie aangeeft te werken aan een gezonde leefomgeving en innovatief wil zijn, moet nu het momentum grijpen.’