Nieuws - 26 februari 2009

NIEUWE LECTOR WATERBEHEER

De nieuwe lector Integraal Waterbeheer en klimaatbestendige gebiedsontwikkeling, dr. Elgard van Leeuwen, treedt op 1 maart aan bij Van Hall Larenstein. Hij gaat twee dagen per week werken op de hogeschool in Velp.
Van Leeuwen werkt al bij Deltares in Delft als adviseur en leider van het team regionaal waterbeheer. Ook geeft hij les aan de TU Delft.
Binnen het lectoraat, verbonden aan de opleiding Land en Watermanagement, verschuift het accent van ruimtelijke inrichting naar klimaatbestendige gebiedsontwikkeling. Een modekreet? ‘Waterbeheer gaat eigenlijk om het vaststellen van de beste verbeteringsmaatregelen. Klimaatbestendigheid kan daarbij bepalend zijn’, reageert Van Leeuwen. ‘Voor studenten is het echter van belang eerst voldoende inzicht op te bouwen in de effecten van maatregelen. Vervolgens kan de aandacht worden gericht op actuele doelen op het gebied van klimaatbestendigheid, natuurwaarde en nieuwe woonmilieus.’