Nieuws - 4 december 2008

NIET MEER RECHTSTREEKS IN DE GV

De vier centrale medezeggenschapsraden van Wageningen UR gaan vanaf 1 januari nauwer samenwerken. Dat heeft consequenties voor hun samenstelling. Zo kun je niet meer direct stemmen voor de Gezamenlijke Vergadering. De medezeggenschapsverkiezingen zijn van 4 tot 10 december.
De nieuwe structuur was een wens van de raad van bestuur. Onderwerpen die heel Wageningen UR aangaan hoeven dan alleen nog in het nieuwe centraal medezeggenschapsorgaan te worden besproken, en niet meer apart in de verschillende raden.
De studentenraad en de Gezamenlijke Vergadering (GV) van de universiteit, en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Van Hall Larenstein zullen onderwerpen overdragen aan het nieuwe orgaan. Dit zal gaan bestaan uit de centrale ondernemingsraad – met zestien leden van DLO en Wageningen Universiteit – plus vier leden van de studentenraad en vier VHL-studenten en twee medewerkers van de GMR.
Eén van de consequenties van de nieuwe structuur is dat je niet meer rechtstreeks kunt stemmen op kandidaten voor de GV. De leden komen voortaan uit de verschillende ondernemingsraden. ‘Zelf vind ik dat wel jammer’, zegt GV-secretaris Mieke Kleijn. ‘Voorheen was de kans groter dat hoogleraren zich verkiesbaar stelden. In de vergadering gaat het namelijk om zaken als de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek en het leerstoelenbeleid. Maar zonder al het ondernemingsraadwerk.’
In totaal zijn er twintig kiesgroepen binnen Wageningen UR. Slechts acht kiesgroepen houden verkiezingen. De rest heeft net genoeg of te weinig kandidaten. Alterra valt op met veertien kandidaten voor zes zetels. ‘Daar zitten wel een paar lijstduwers bij hoor’, relativeert Edgar Vos van de ondernemingsraad. Hij vertelt dat ze de achterban actief betrekken bij de ondernemingsraad. ‘Met de verkiezingen barst het hier altijd van de posters.’ Op maandag 8december houden Alterra en het Departement Omgevingswetenschappen van de universiteit, beide van de Environmental Sciences Group, zelfs een kandidatendebat.