Nieuws - 29 januari 2009

NEGATIEF ADVIES OVER PLAN LARENSTEIN

Personeel en studenten van Van Hall Larenstein in Velp adviseren negatief over het plan voor het landgoed waarop de hogeschool staat. Vooral het voornemen om huizen te bouwen en het terrein open te stellen, vallen slecht.

In het stedenbouwkundig plan wordt het hele oostelijke deel van landgoed Larenstein opengesteld voor fietsers en wandelaars. Verder moet er ruimte komen voor bedrijven en huizen. Op de plaats van het oude klooster – alleen de kapel blijft behouden – en bij de groene mbo Helicon komt nieuwbouw. Met Rijkswaterstraat, die de aan het landgoed grenzende A12 wil verbreden, wordt nagedacht over de bouw van bedrijfsruimtes in de geluidswallen.
Medewerkers en studenten die verenigd zijn in de Kwaliteitswerkgroep onderwijs in het landgoed, wijzen er in hun negatieve advies op dat het landgoed bijzondere dieren en planten herbergt. ‘Het ecologisch evenwicht is kwetsbaar. De heemtuin kun je bijvoorbeeld alleen openstellen met continu toezicht’, vertelt Ad Woudstra, docent planologie en landschapsinrichting.
De werkgroep is enthousiast over het idee om het landgoed een bredere bestemming te geven, maar denkt meer aan activiteiten die passen bij VHL, zoals groene bedrijven. ‘Toen er een paar weken geleden sneeuw lag, waren er vossensporen te zien’, illustreert Woudstra. ‘Als er bewoning komt, verdwijnt zo’n dier. Terwijl verwante bedrijven ook moeite zullen doen een vos te behouden. Wij zien wel iets in een leerwerklandschap, dat is een interessant concept voor het landgoed.’
Nu wordt er alleen gekeken naar het bouwvolume en te weinig naar de consequenties, meent Woudstra. Zo komt er een weg dwars over een ruïne waar allerlei amfibieën zitten. De bomenrand die het bos beschermt bij harde westenwind verdwijnt en de waterpartijen worden verlegd. Woudstra: ‘Die ingrepen druisen in tegen alles wat we onze studenten leren.’
Het advies van de werkgroep wordt half februari besproken door de directie van VHL en andere betrokken partijen. Daarom wil Martin Jansen van de directie er nog niet inhoudelijk op ingaan. Hij ziet in elk geval aanknopingspunten om verder te praten.