Nieuws - 21 juni 2001

NB: Natuurbeheer is Nederlandse afwijking

NB: Natuurbeheer is Nederlandse afwijking

INTERNET | Nederlanders plannen alles tot in het absurde. Vraag onderzoekers, planners en architecten die onlangs buitenlandse bezoek hebben gehad naar de reacties die ze ontvingen, en ze zullen stellen dat de bezoekers vooral verbaasd zijn over de planning tot op de millimeter. Dat wordt bevestigd na een zoektocht op internationale zoekmachines naar de woorden 'natuurbeheer' en 'landschapsbeheer'. De combinatie tussen natuur, landschap en beheer blijken Nederlandse afwijkingen.

Natuurbeheer is in Nederland een zo ingeburgerde term dat het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (www.minlnv.nl) zich ermee heeft getooid. Dat dit in de ons omringende landen niet zo gebruikelijk is, blijkt als we de term intikken in Engelstalige zoekmachines. Telkens komt het Nederlandse ministerie van LNV als eerste uit de bus. Iets als 'nature management' bestaat niet in Engeland en Amerika.

Afwijkingen worden in Nederland altijd gebruikt om onszelf op de borst te slaan voor onze vooruitstrevendheid. Dat lijkt ons met de combinatie tussen landbouw en natuur - op zijn Nederlands agrarisch natuurbeheer geheten - inderdaad zo te zijn. Een koepelorganisatie als In Natura (www.innatura.org), waarin 26 verenigingen van agrarisch natuur- en landschapsbeheerders zich verenigen, is op het Engels-, Frans- en Duitstalige internet niet te vinden, net als de site van de DLV-adviesgroep (www.dlv.nl) met proefprojecten op het gebied van agrarisch natuurbeheer (www.agrarisch-natuurbeheer.nl).

Op de site van het Sustainable Agriculture Research and Education Program van de University of California (www.sarep.ucdavis.edu/concept.htm) komt in het antwoord op de vraag 'What is sustainable agriculture?' geen natuur voor. En in Frankrijk maken ze zich drukker om een schone landbouw die zorgt voor een betere kwaliteit van het water, en om de mogelijkheden voor agrotoerisme, aldus de site van het Franse ministerie van landbouw (www.agriculture.gouv.fr).

Landschapsbeheer is ook al zo'n Nederlands begrip. Het 'landscape management' in Amerika is een soort hovenieren in het groot, zo blijkt uit de sites van de bedrijven Landscape Management (www.landscapegroup.com), gespecialiseerd in grasvelden voor golf en atletiek, en Hummingbird Landscape Management (www.hummbirdlandscape.com) van Steve Rehder met zijn natuurlijk lijkende rotspaden. En het Landscape Management Project van de University of Washington College of Forest Resources Silviculture Laboratory en de USDA Forest Service (lms.cfr.washington.edu) is meer een bosbouwproject dan een landschapsproject.

Bij onze oosterburen begint de aandacht voor 'Landschaftschutz' te groeien. De grote Duitse agrarische portal @grar.de (www.agrar.de) is gestart met en verzamelsite (www.landschaftsschutz.de), maar de belofte om een verzamelplaats van 'Landschaftsschutz-Spezialisten' te worden, is nog lang niet bewaarheid.

Een organisatie die erg Nederlands aandoet is de Rheinischer Verein f?r Denkmalpflege und Landschaftsschutz (www.rheinischer-verein.de). Monumentenzorg en landschapsbeheer verenigd in een organisatie die over de Bundesland-grenzen heen kijkt, van Aachen tot Wuppertal via Koblenz naar Mainz. De vereniging bestaat sinds 1906. Daarbij lijkt de 25 jaar dat Landschapsbeheer Nederland (www.landschapsbeheer.com) met vrijwilligers en in overleg met boeren en beheerders gebieden onderhoudt ineens erg kort. Maar misschien zijn juist die vrijwilligers wel weer erg typisch Nederlands. | M.W.