Nieuws - 15 februari 2001

NB: Manipuleer George W. Bush

NB: Manipuleer George W. Bush

Het maatschappelijke debat over biotechnologie is nog niet op niveau. Op de discussiepagina over biotechnologie van de Startpagina (www.prikpagina.nl/list.php?f=501) schrijft iemand: "Manipuleer George W. Bush, zodat ie misschien een beetje verstand van politiek krijgt!!!" Daarnaast woedt een discussie over het wel of niet bestaan van de 'scheit', de kruising tussen schaap en geit. Op het Biotech-plein van de site van Wageningse biotechnologen (www.biotechnologie.net) is het stil.

De Commissie Biotechnologie en Voeding die landbouwminister Brinkhorst instelde, moet dit jaar de maatschappelijke discussie rond biotechnologie 'regisseren' (zie zijn brief aan de Tweede Kamer op www.lnv.nl/infomart/parlemnt/2001/par01006.html). Die discussie moet gaan over de relatie tussen biotechnologie en zaken als voedselveiligheid, gezondheid, duurzaamheid, voedselzekerheid en belangen van burgers en consumenten.

Maar is er wel voldoende informatie te vinden over biotechnologie? Als we in het Nederlandstalig deel van het internet rondkijken, valt het wat tegen. De Startpagina voor biotechnologie (biotechnologie.pagina.nl) is weliswaar goed gevuld, maar de links verwijzen meestal naar buitenlandse (lees: Amerikaanse) sites.

Onafhankelijke kennis over biotechnologie is op het Nederlandstalige internet slechts op enkele plaatsen te vinden, maar discussie niet. Op de Wageningse site Biotechnologie.net wordt het allemaal netjes uitgelegd, maar de toon is wel erg op vwo-scholieren gericht. Het dossier dat NRC Handelsblad (www.nrc.nl/W2/Lab/GM) aanlegde, is een aaneenrijging van nieuws. Informatief, maar saai. Daarnaast zijn er de dossiers van de Volkskrant (www.volkskrant.nl/dossiers/210006371.html) en Trouw (www.trouw.nl/974377509658.html).

Op het internet heb je enerzijds de voor- en tegenstanders, en anderzijds de grote zwijgende meerderheid. Een tegenstander als kunstenares Miep Vos roept op haar pagina over gemanipuleerde soja (www.xs4all.nl/~jwbos/soja.html) het publiek op: 'Wordt geen proefkonijn!' De voorstanders zijn veelal Amerikaanse bedrijfsinstituten, zoals de Council for Biotechnology Information met het veelzeggende internetadres www.whybiotech.com, de Alliance for Better Foods (www.betterfoods.org), of het door Monsanto gesponsorde Biotech Knowledge Center (www.biotechknowledge.com).

Op site van de Biotechnology Industry Organization (www.bio.org) wordt duidelijk waarom: tussen 1993 en 1999 is het aantal biotech-bedrijven licht gegroeid van 1231 naar 1283, maar de opbrengst groeide van 8,1 naar 18,2 miljard dollar. Het aantal biotech-patenten steeg in die periode van ongeveer vierduizend naar negenduizend.

Het is dan ook logisch dat ook overheden en aanverwante organisaties hun idee?n over biotechnologie op internet zetten. Zo staat Fact Sheet Food Safety - Regulating Plant Agricultural Biotechnology in the U.S. (usinfo.state.gov/topical/global/biotech/00080901.htm) op de pagina's van het Amerikaanse Department of State (usinfo.state.gov/topical/global/biotech), en publiceerde de EU het Biotechnology Programm (www.europa.eu.int/comm/research/biot1.html).

Daarmee is er nog geen goede publieksinformatie om discussies te voeden over de manipulatie van George W. Bush en het nut van de scheit. De echte informatie staat op de voor het publiek ondoorgrondelijke wetenschappelijke sites, zoals www.cato.com/biotech, het BioTech Resources Web Project (biotech.icmb.utexas.edu), AgBiotechNet (www.agbiotechnet.com), de National Agricultural Library (www.nal.usda.gov/bic), of het even ondoorgrondelijke discussieforum van de FAO (www.fao.org/biotech/forum.htm). | M.W.