Nieuws - 6 september 2001

NB: Guggul, guggulextracten en guggulsterones!

NB: Guggul, guggulextracten en guggulsterones!

Nieuwe sites lokken nieuwe zoektochten uit. Zo is er recent de site Nationaal Kompas Volksgezondheid (www.nationaalkompas.nl), gemaakt door het centrum voor Volksgezondheid Toekomst Verkenningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Veel informatie, voornamelijk voor gezondheidsprofessionals.

Minister Brinkhorst wil zijn ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij graag hernoemen tot Voedsel en Groen, maar van het daaronder hangende onderzoeks- en onderwijsinstituut Wageningen UR ontbreekt op het Nationaal Kompas ieder spoor. Enkel instituten die zich direct bezig houden met gezondheid.

In Wageningen is er wel degelijk aandacht voor gezondheid, ook al is de leerstoelgroep Gezondheidsleer naar Utrecht verhuisd. De onderzoeksschool Wageningen Centre for Food Sciences blaast de bezoeker bijna van de met Macromedia Flash opgetuigde site (www.wcfs.nl).

Dat deze kloof tussen voeding en gezondheid onterecht is, blijkt uit de tien regels voor gezond eten die de Nederlandse Vereniging van Di?tisten (www.nvdietist.nl) op haar site zet: "1. Eet gevarieerd; 2. Let op vet; 3. Eet volop brood en aardappelen; 4. Gebruik elke dag 200 gram groente en 2 porties fruit; 5. Houd uw gewicht op peil; 6. Wees zuinig met zout; 7. Drink veel (maar weinig alcohol!) Iedereen heeft minimaal 1 1/2 liter vocht per dag nodig; 8. Eet niet de hele dag door. Ga uit van 3 hoofdmaaltijden en maximaal 4 keer iets tussendoor; 9. Ga hygi?nisch en veilig met voedsel om; 10. Lees verpakkingen."

Ga je dan zoeken naar de relatie tussen voeding en gezondheid, dan kom je op portals als GoodFeeling.nl (www.goodfeeling.nl). Daar stemmen mensen over de vraag of hun leven een biologische toevalligheid is (voorlopige uitslag: 33 procent ja, 51 procent nee en 14 procent weet niet), maar er is ook informatie over de gezondheidsbevorderende effecten van tomaten en mango's en de vraag of en hoe je vlees kan eten in tijden van bse en mkz.

De fijnproevers en deskundigen die willen weten wat wonderlijke stoffen als creatine, methoxhivone of ventolin voor of tegen je lichaam doen, lezen de enthousiaste nieuwssite Ergogenics (www.angelfire.com/ab/ergo) van onze onvolprezen collega Willem Koert. Je moet wel bestand zijn tegen koppen als 'Guggul, guggulextracten en guggulsterones' of 'Chitosan kan wel werken, maar doet het niet', maar de informatie is gedegen en gedetailleerd en de site is altijd actueel. Bedenk wel dat je een site bezoekt van een overtuigd gebruiker van vitaminepreparaten.

Natuurlijk zijn er ook bedrijven die met zulke informatie pillen en potjes willen verkopen. Op de site van de European Health & Fitness Group (www.fit-oracle.nl) staat degelijke informatie over voeding en trainingsprogramma's voor de buik, de schouder, de benen, enzovoorts, maar tegelijkertijd is er veel ruimte voor de speciale supplementenlijn.

En heel erg is de site Beterleven.com (www.beterleven.com), waar Marjo Wijnen vertelt over haar queeste om de wereld aan Herbalife kruidenpreparaten te helpen. Blijkbaar gebruikt olympisch kampioen judo Marc Huizinga ook Herbalife, want hij zit naast Marjo op de foto. Het bijschrift bij de foto zegt alles over Wijnen en Herbalife: 'Hier zit ik dan bij Marc!'

In al deze gescheiden werelden van gezondheidsprofessionals, voedingswetenschappers, di?tisten, gezondheidsvoorlichters en -journalisten en supplementenverkopers moet er toch ook plek zijn voor Wageningen. Vragen over gezondheid en natuur, gezondheid en voeding - er ligt een gat in het internet. | M.W.