Nieuws - 8 maart 2001

NB: Een bewegende reclamewandtegel op het beeldscherm

NB: Een bewegende reclamewandtegel op het beeldscherm

BOEK | Internet lijkt volwassen te worden. Heineken zal op internet niet meer uitpakken met een multimediaal circus dat feitelijk niet meer is dan een bewegende reclamewandtegel op een beeldscherm, zoals in 1995. Via www.heineken.nl komt je nu via een nieuw scherm op een site die daadwerkelijk nuttig kan zijn. Tenminste, als je houdt van de screensaver met de zwevende bierdop, als je je buren wilt uitnodigen op je feestje, of als je wilt weten waar Heineken tapcursussen geeft.

In de ogen van Jakob Nielsen zou de site van Heineken weinig genade vinden. Het ongevraagd openen van een nieuw scherm is voor hem not done. En de zich steeds herhalende house die door de boxen tettert, leidt af van datgene waar het om gaat: de inhoud.

Nielsen, een autoriteit op het gebied van web usability, schrijft dagelijks op www.useit.com over webdesign, maar om zijn idee?n in totaliteit te kunnen presenteren, vindt hij de boekvorm functioneler, zo schrijft hij in Functioneel webdesign. Functionaliteit zit wat Nielsen betreft niet in graphics, streaming video en andere multimediale mogelijkheden die internet tegenwoordig biedt, maar in tekst. Een voorbeeld is het immens populaire Teletekst. Met Functioneel webdesign in de hand wordt snel duidelijk waarom Teletekst werkt. Omdat er een goede redactie op zit, omdat de teksten op een beeldscherm passen, en omdat mensen gewend zijn aan de navigatie: nieuws is 101, weer is 702. Ook op internet.

Simpele dingen, dus, daar gaat het Nielsen om. In Functioneel webdesign leidt hij de lezer aan de hand door de verwarrende mogelijkheden die de internetopmaaktaal HTML biedt: frames, links, style sheets, graphics, enzovoorts. Met voorbeelden vertelt Nielsen wat wel en niet goed is. De bezoeker zapt zo weer weg. Rechtsboven in het Windows-venster zit immers een kruisje. | M.W.

Jakob Nielsen, Functioneel webdesign, Pearson Educational, ISBN 9043003832, 119,95 gulden (Designing Web Usability, New Riders, ISBN 156205810X, 145 gulden).

BOEK | Eigenlijk is een biefstuk voor sociale wetenschappers niets anders dan een geabstraheerde koe. Sociologen houden zich voornamelijk bezig met de koe en zijn boer, of ze bestuderen de voedingspatronen en -gewoontes van consumenten. De biefstuk is het onderwerp van de marketingdeskundigen.

De Engelse sociaal-geografen Peter Atkins en Ian Bowler zien die scheiding tussen sociologie en marketing niet zo sterk, blijkt uit hun boek Food in Society. Alhoewel ze in de introductie nauwelijks nieuwe literatuur aanhalen, zien ze erg veel mogelijkheden voor breed geori?nteerd onderzoek naar voedsel. "Onze eigen onderzoekservaringen wijzen op enorme mogelijkheden voor kruisbestuiving tussen disciplines", schrijven ze. "Het opzetten van interdisciplinaire 'food studies'-centra zou een goede start zijn." Klinkt dat als Wageningen?

In Food in Society borduren Atkins en Bowler voort op de reeds in 1856 door George Dodd ge?ntroduceerde term 'food system'. Dat behelst niet alleen de politieke economie van voedsel, maar ook de globalisering, de genetificering en de rol van gewoontes en taboes. Dat past natuurlijk nooit allemaal in ??n boek. Vandaar dat de lezer op www.arnoldpublishers.com/support/food verder kan surfen. | M.W.

Peter Atkins & Ian Bowler, Food in Society - Economy, Culture, Geography, Arnold Publishers, ISBN 0340720042, 70 gulden.