Nieuws - 25 januari 2001

NB: De teloorgang van het karkas

NB: De teloorgang van het karkas

BOEK | "Hond doet leven." Deze wat vreemde waarheid gaat in ieder geval op voor natuurfotograaf Martijn de Jonge, want het hondenlijk dient als lokaas voor de roofvogels die hij in het mooie boek Buiten beeld op de foto zet. "Het dier is nog helemaal intact, waardoor een buizerd er niet veel meer mee kan doen dan een beetje pikken aan de kop en achterkant. Maar ik wil de roofvogel op de hond hebben. Met mijn mes hak ik daarom een paar gaten in de ribbenkast van de herder. Als ik dieper snijd, ontsnappen de gassen in de ribbenkast met een lichte plof uit het opgezwollen lijf. Twee uur later landt een buizerd precies boven op de herdershond om uitgebreid te eten uit de opengesneden buik."

Het aardige van deze verhaaltjes in Buiten beeld is dat je als lezer een kijkje in de keuken krijgt van een van Nederlands beste natuurfotografen. Prachtige foto's van veel vogels, maar ook van een doornhaai-jong, een stel op elkaar zittende padden op paddentrek, een fotoverhaal over de teloorgang van het karkas van een Schotse Hooglander, en ratten op Amsterdam CS. Met zijn verhaaltjes over de foto's zet De Jonge de Nederlandse natuur in het juiste perspectief: bescheiden, maar goed zichtbaar voor mensen die hun ogen open houden en veel geduld oefenen.

Martijn de Jonge, Buiten beeld - Natuur in Nederland, Atlas, ISBN 904500431X, 59,90 gulden.

BOEK | Het is allemaal zo erg nog niet met het platteland, stellen de Groningse sociaal-geografen Paulus Huigen en Bart van der Aa in Regio's in beweging, sociaal-economische opstellen die in opdracht van de Rabobank zijn gebundeld. Het verhuizen van stad naar platteland, in Drente ook wel 'Drentenieren' genoemd, neemt lang niet zo'n grote vlucht als gedacht. En het aantal boeren dat verdwijnt, valt ook wel mee.

Toch gebeurt er van alles. Het ooit zo stille platteland wordt van alle kanten ingesloten door menselijke activiteit. De continu?teit van de regio's staat op het spel, en voor economen en sociologen is het dan ook de vraag welke basiscondities nodig zijn om het platteland levendig en leefbaar te houden.

Naast de bovenstaande wetenschappelijke nuancering van een algemeen vooroordeel biedt het boek vooral een overzicht van de discussie over de toekomst van het platteland. Niet echt verrassend, want die discussie kennen we in Wageningen wel, maar als het boek toonaangevend is voor die discussie, dan schittert Wageningen door afwezigheid.

Als leek durf ik na een voorzichtige blik in de literatuurlijst wel te concluderen dat de afwezigheid van de Wageningers komt door de nog steeds aanwezige sectorale scheiding tussen landbouw en economie. Van alle Wageningse economische en sociologische publicaties worden alleen het Landbouw-Economisch Bericht van het LEI en een tijdschriftartikel van Jan Douwe van der Ploeg genoemd. Niets over de Atlas van het platteland van de sociologen van Van der Ploeg, niets over onderzoek van het LEI en Alterra naar recreatie op het platteland, niets van het toch prikkelende boek De virtuele boer van Van der Ploeg, wel publicaties van economische instituten. En waar het ministerie van landbouw schittert door afwezigheid, voert het ministerie van economie de boventoon. | M.W.

Willem van der Velden en Egbert Wever (red.), Regio's in beweging - Dynamiek en continu?teit in de regionale economie van Nederland, Inmerc, ISBN 9066111372, 39,90 gulden.