Nieuws - 10 april 2008

Museum voor landbouwtechniek gesloopt

Slopers zijn bezig het gebouw van het Museum voor Historische Landbouwtechniek (MHL) aan de Droevendaalsesteeg in Wageningen neer te halen. De opgeschoonde collectie landbouwwerktuigen van het museum is tijdelijk opgeslagen in Lelystad, in afwachting van de komst van een nieuw nationaal landbouwmuseum.

‘Wageningen UR heeft de verhuizing naar de tijdelijke opslag op de Waiboerhoeve in Lelystad financieel mogelijk gemaakt, en in ruil daarvoor zijn wij eerder vertrokken’, vertelt museumvoorzitter dr. Jan Willem Hofstee. Op het terrein gaat het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) haar nieuwe hoofdgebouw neerzetten.
Het museum heeft een deel van de boeken geschonken aan de Bibliotheek Wageningen UR en ook het archief met folders en brochures gaat daarheen. De overige boeken en het fotoarchief zijn alvast verhuisd naar het landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt bij Beesd. Dat is de beoogde locatie van een nieuw thematisch Nationaal Landbouwmuseum waarin de Wageningse collectie en het Boerenwagenmuseum in Buren zullen opgaan.
Een projectgroep is bezig dit miljoenenproject op de rails te krijgen. ‘Het moet een flitsend, thematisch museum worden, over voedselproductie in brede zin. Er is niet veel ruimte voor hardware als ploegen en rooimachines, maar we willen wel serieus werken aan een collectieopbouw’, vertelt agrarisch historicus dr. Jan Bieleman van de projectgroep. Uiterlijk in 2010 moet duidelijk zijn of het nieuwe museum er ook echt komt.