Nieuws - 12 februari 2015

Muizenschade

tekst:
Albert Sikkema

Sinds er een muizenplaag de kop op stak op het Friese platteland, pleiten gedupeerde melkveehouders in Friesland voor een muizenschaderegeling. Bijvoorbeeld via een verzekering. De kans daarop is klein, denkt Marcel van Asseldonk, de verzekeringsdeskundige van het LEI.

De muizenplaag in Friesland zorgt voor vernielde weilanden. Omdat die plaag voor het eerst opduikt in Nederland, is er nog geen verzekering voor de boeren.

Is er geen algemene landbouw-schadeverzekering?
‘Er bestaat een weersverzekering, een brede verzekering waar allerlei natuurverschijnselen onder vallen, zoals hagelbuien of extreme neerslag. Maar ziekten en plagen zijn moeilijk verzekerbaar.’

Waarom?
‘Verzekeraars weten niet hoe vaak een plaag zal optreden. Dat geldt nog sterker voor een nieuwe plaag zoals deze. Dus zijn de kosten ervan moeilijk in te schatten. Maar ook de vraag naar zo’n verzekering is erg veranderlijk. In het verleden zijn er wel eens verzekeringen aangeboden naar aanleiding van specifieke rampspoed of plagen. Maar na de verplichte looptijd, vaak zo’n vijf jaar, was de angst weer afgenomen en bleek er weinig animo te zijn om de polis te verlengen.’

Dus vragen de boeren weer om een vergoeding van de overheid.
‘Klopt. In het verre verleden gaf de regering nog wel eens compensatie als fruittelers vorstschade opliepen, of wanneer akkerbouwers te maken kregen met extreme neerslag. Maar de overheid zegt steeds vaker dat de schade onder het bedrijfsrisico valt en dat boeren en tuinders zich kunnen verzekeren.’

Leidt dat tot meer verzekeringen onder boeren?
‘Binnen de landbouw wordt veel verzekerd, maar dan gaat het vooral over de opstallen en inboedel. Bijna alle tuinders hebben een hagelverzekering voor hun kassen, de helft van de groentetelers heeft een gewasverzekering. Kassen en bollen zijn veel waard, maar mais en gras niet. Dus die verzeker je minder snel.’