Nieuws - 10 januari 2002

Muizenissen: Harm Arts, vierdejaarsstudent Landgebruikplanning:

Muizenissen: Harm Arts, vierdejaarsstudent Landgebruikplanning:

"Met de kerstgedachte 'We all stand together' in het hoofd ging ik het tentamen Communication Innovation and Policy-making maken. Nou niet dus!

Per ongeluk was de laatste twee uur van het tentamen de zaal dubbel geboekt, maar mevrouw departementmedewerkster vond het toch nodig haar Powerpoint-presentatie voor de kerstviering te starten. Deze liet dan ook duidelijk, met het harde geluid van een typemachine, blijken dat de eerst sheet geprojecteerd was. Vervolgens haalde ze ons nog meer uit de concentratie door een betoog te houden, dat ze echt niet ergens anders heen kon en dat ze een andere zaal voor ons zou regelen, waar we ons tentamen zouden kunnen voortzetten.

Mevrouw departementmedewerkster, ik denk dat een tentamen een zeer serieuze gebeurtenis voor de universiteit is die niet zomaar verstoord mag worden, zelfs niet door een feestje van een departement. We zijn namelijk ??n organisatie. Met als klein detail: zonder studenten is er geen sprake van een universiteit en zonder een universiteit zijn er geen departementen. Als deel van die organisatie denk ik dan ook dat we mevrouw departementmedewerkster als eerste moeten wegbezuinigen om te kunnen doen waar we voor staan: een universiteit die onderzoek verricht en toekomstige academici opleidt."