Nieuws - 15 maart 2001

Muizenissen

Thijs Sanderink, student Landgebruiksplanning:

"Ik vind het heel vervelend als nota's en andere overheidspublicaties niet aanwezig zijn in de bibliotheek. Zo is bijvoorbeeld de Vijfde nota ruimtelijke ordening niet te krijgen. Ik vind het raar dat het ministerie van VROM deze informatie niet automatisch doorstuurt naar onze bibliotheek. Recente informatie is voor mijn studie onontbeerlijk. We moeten vaak plannen maken, bijvoorbeeld een streekplan, en moeten dan gebruik maken van verouderde informatie. Dat is vrij irritant omdat de startnota de leidraad moet vormen voor de ruimtelijke indeling in Nederland. Eigenlijk horen dit soort publicaties op de tafel in de bibliotheek te liggen.

Ik heb dit probleem al vaker aangekaart bij de bibliotheek, maar tot dusverre is er nog niets aan gedaan. Ik kan me niet voorstellen dat andere studenten niet met het probleem te maken hebben.

Zelfs de docent heeft de nota nog niet. Hij zegt dat we de informatie maar van internet moeten halen, maar dat is verre van ideaal. Het lezen van honderden pagina's op het beeldscherm is niet te doen. Het uitprinten van het geheel is een dure grap. Een ander nadeel hiervan is dat de kwaliteit van de landkaarten bij het uitprinten zeer slecht is. De resolutie van de kaarten is op internet heel laag, waardoor veel informatie na het printen verdwijnt." | E.W.

Bij navraag gaf de bibliotheek te kennen dat ze de Vijfde nota ruimtelijke ordening besteld heeft.