Nieuws - 5 december 2002

Muizenissen

Muizenissen

Anita Jurgens, studente Rurale Ontwikkelingsstudies

Bijna een jaar geleden schreef ik ook een muizenis. Toen uitte ik mijn ergernis over het feit dat dhr. Speelman niet aanwezig was bij de nieuwjaarsborrel georganiseerd door de studentenraad. Deze afwezigheid was niet alleen voor mij, maar voor vele aanwezigen een teken dat het College van Bestuur studenten niet serieus neemt. Naar aanleiding van deze muizenis werd ik indertijd 'op het matje geroepen': tijdens een lunch met dhr. Speelman en dhr. Vink moest ik mijn stelling maar eens komen verdedigen. Dat heb ik ook gedaan, en met verve! Hoewel dhr. Speelman sindsdien misschien wel iets meer de studenten opgezocht heeft (vrolijk stond hij nog de bus actievoerders uit te zwaaien op 12 november), ben ik nog steeds van mening dat er binnen de universiteit te weinig aandacht wordt besteed aan studenten, en daar maak ik mij zorgen over.

Afgelopen dinsdag was ik bij het eerste WSO-caf?. In een live radio-uitzending werd gediscussieerd over derde geldstromen. Weken van te voren was aangekondigd dat Aalt Dijkhuizen ??n van de panelleden zou zijn. Maar helaas: op het laatste moment heeft hij afgezegd. Weer een blijk van desinteresse?

Commentaar Simon Vink, woordvoerder raad van bestuur:

" Aalt Dijkhuizen heeft de laatste weken opgetreden bij het lustrumfeest van Mercurius, bij de opening van de Heeren XVII banenmarkt en bij de uitreiking van de Almanak van de Veetelers. En dat binnen een periode van drie weken. Dus met zijn belangstelling voor de studenten zit het wel goed. Dat hij, als voorzitter, af en toe moet schuiven in zijn agenda is een gegeven."