Nieuws - 10 oktober 2002

Muizenissen

Muizenissen

Ir Melanie Mennens, Bioprocestechnologie

Wat een van de mooiste dagen uit mijn leven zou moeten zijn, mijn afstuderen, is door de Wageningen Universiteit beklonken met een teleurstellende doctoraaldiploma-uitreiking. Zonder namen te noemen, zou ik de verantwoordelijken hierop aan willen spreken. De inleidende toespraak werd met zulk duidelijk nonchalance voorgedragen, dat ik alleen maar kon hopen dat de professoren wel een interessant praatje over de studenten zouden houden. Die ijdele hoop heb ik bij de professor, die namens onze studie de diploma's uitreikte, ook moeten laten varen. Een diploma behaald met cum laude werd niet vermeld. Hij kwam niet uit zijn woorden en had duidelijk geen moeite gedaan om achtergrondinformatie op te zoeken. Met een zwak 'gefeliciteerd' en 'succes voor de toekomst' moesten we het maar doen. Gelukkig kregen we een week later een brief namens de universiteit waarin staat vermeld dat we onze diploma's goed moet nakijken, omdat er hier en daar foutieve zaken in opgenomen zijn!

Natuurlijk is dit evenement niet allesbepalend voor mijn mening over Wageningen Universiteit, maar op deze manier afscheid nemen van uw studenten geeft mij een langere, bittere nasmaak.