Nieuws - 22 februari 2001

Muizenissen

Dirk Jan de Boer, namens de Progressieve Studenten Fraktie:

"Mijn muizenis gaat over de sportkaart voor studenten. Op het inschrijfformulier voor de universiteit kunnen studenten ook aankruisen of ze een sportkaart willen. Op het formulier stond vorig jaar dat de sportkaart 85 gulden zou kosten. Aan het begin van het collegejaar werd echter bij alle studenten 90 gulden afgeboekt van hun rekening.

Het college van bestuur had vorig jaar met de studentenraad afgesproken dat de prijs van de sportkaart per september 2001 met vijf gulden omhoog zou gaan, maar dat was blijkbaar nog niet verwerkt op de formulieren. Desondanks heeft de bank wel de nieuwe hogere prijs afgeboekt. De eerste misser.

De PSF heeft het college van bestuur toen gevraagd om het verschil van vijf gulden terug te geven aan de studenten. De universiteit kan toch niet zomaar meer incasseren dan waar de studenten toestemming voor hebben gegeven? Het college van bestuur was het daar mee eens, en beloofde het voor 1 januari recht te zetten. Maar het is nu al bijna 1 maart en ondanks herhaald aandringen hebben we nog niets gezien op onze rekening. Het lijkt mij toch een vrij simpele opdracht voor een bank? Kortom de tweede misser. Let dus goed op je bankafschriften!"