Nieuws - 15 februari 2001

Muizenissen

Elke Kunen, studente Tropisch landgebruik

"Vorig jaar zat ik al een tijdje thuis met RSI. Toch wilde ik in de tweede periode het tentamen Statistiek proberen te maken. Na tien minuten kon ik echter niet meer schrijven van de pijn en ben ik weggegaan. De studentenarts vertelde mij vervolgens dat het heel stom was geweest om dat tentamen te maken, omdat je, voordat je recht hebt op een uitkering, eerst twee maanden thuis moet zitten. Ik was daar echter niet van op de hoogte. In overleg met de arts, mijn studieco?rdinator en de studentendecaan heb ik besloten om aan de examenco?rdinator te vragen of hij mijn aanwezigheid bij het tentamen Statistiek wilde veranderen in 'niet ingeschreven', zodat ik dan alsnog recht had op die uitkering. De examenco?rdinator weigerde allereerst om een afspraak met mij te maken. Via de telefoon kreeg ik vervolgens te horen dat de universiteit niet voor mij wenste te frauderen. Gevolg: Ik heb twee maanden langer moeten wachten, voordat ik eindelijk een uitkering kreeg. Ik ben nog steeds woedend op die man. Alleen 'aanwezig' veranderen in 'niet ingeschreven' als fraude bestempelen. Echt belachelijk, zeker als je naar de redenen van mijn verzoek kijkt. Maar daar heeft hij niet eens de moeite voor genomen. Ik had van de universiteit toch wel een iets flexibelere houding verwacht." | E.L.