Nieuws - 16 mei 2002

Muizenissen

Na een ochtendje winkelen thuiskomend met twee nieuwe nachtponnen in verband met mijn aanstaande opname op de afdeling oncologie in het AZU, ligt op de mat een brief van Wageningen UR. Wat attent, mijn werkgever heeft gesignaleerd dat ik 'langdurig ziek' ben en begint zich zorgen te maken over re?ntegratie en hervatting van het werk. Namen en telefoonnummers van personen die mij van dienst kunnen zijn als er problemen zijn met terugkeer op de werkplek en een waarschuwing dat wel van mij verwacht wordt dat ik meewerk aan een zo spoedig mogelijke werkhervatting.

Wat kan ik zoal van mijn werkgever verwachten?

- Uw leidinggevende zal contact met u onderhouden en de mogelijkheden voor werkhervatting bespreken.

- De bedrijfsmaatschappelijk werkster zal na enkele maanden contact opnemen.

- Na 12 weken wordt een re?ntegratiemelding ingediend bij USZO.

Niet mis. En dan te bedenken dat ik na zes weken ziek te zijn geweest toch al weer drie weken voor 50 procent werk.

Vroeger kregen langdurig zieken een fruitmand of een bloemetje. Wat heb je daaraan? Ik ben blij met deze brief zo vol met nuttige informatie. Bedankt werkgever!

(Naam bij de redactie bekend)