Nieuws - 28 maart 2002

Muizenissen

Muizenissen: Melanie Wals en Birgit Boogaard, vijfdejaars Zo?techniek

In januari 2003 vertrekken wij voor zes maanden naar Brazili?. Vanuit onze vakgroep werd ons sterk aangeraden een (basis)cursus Portugees te volgen. Zeer enthousiast namen we direct contact op met het talencentrum van Wageningen UR. Na een gedetailleerde toelichting over alle andere te volgen cursussen (Nederlands of Engels voor 25 gulden en Frans, Duits of Spaans voor 100 gulden) bleek het mogelijk een offerte aan te vragen voor een cursus Portugees. Graag. En wat blijkt? Omdat er geen subsidie meer voor deze taal verstrekt werd, konden we voor 'slechts' 932,52 euro (f 2055,-) tien lesuren krijgen en worden we geacht er 25 zelfstudieuren in te steken! Het is toch te schandalig voor woorden dat een universiteit die zichzelf als een van de meest internationale universiteiten van Nederland beschouwt, zulke belachelijk hoge bedragen voor een talencursus aan studenten durft te vragen?! Op onze vraag aan het talencentrum waar een gemiddelde student dit astronomische bedrag vandaan dient halen, kregen we als antwoord dat de vakgroep dit (voor een deel) kon vergoeden. Is hier budget voor dan?

We zijn op zoek gegaan naar alternatieve oplossingen en kwamen hierbij op drie mogelijkheden uit. Ten eerste: een cursus van de LOI van tien maanden met tien studieboeken, twaalf cd's, twee woordenboeken en 'persoonlijke' begeleiding voor 465 euro. Ten tweede: inschrijven bij een andere universiteit die wel colleges of cursussen Portugees geeft (bijvoorbeeld in Nijmegen). En ten derde: priv?-lessen vragen aan Portugeessprekende studenten in Wageningen.