Nieuws - 21 maart 2002

Muizenissen

Fridtjof de Buisonj?, Praktijkonderzoek Veehouderij

In september kreeg ik (en vele anderen) een brief van de heer Van Ast van de raad van bestuur. Het was een warme aanbevelingsbrief voor een collectieve particuliere ziektekostenverzekering. De raad van bestuur had goede voorwaarden bedongen voor de collectiviteit van WUR-medewerkers bij ziektekostenverzekeraar VGZ, zo juichte de brief.

Wie in januari overstapte naar VGZ en het pakket Uitgebreid Aanvullend afsloot, kon onder andere rekenen op een tegemoetkoming van 100 procent van de tandartskosten tot een bedrag van 750 gulden per jaar, terwijl dit voorheen slechts 75 procent was.

Ik ben in januari overgegaan naar VGZ en kreeg in februari de verzekeringsvoorwaarden thuisgestuurd. U voelt 'm vast al hangen, helaas pindakaas, tandartskosten worden slechts voor 75 procent vergoed tot een bedrag van 750 gulden.

Ben benieuwd waar ik die andere 25 procent kan declareren... Misschien bij het ziekenfonds, want in januari ontving ik, door een foutje bij de salarisadministratie, zowel een tegemoetkoming in het kader van de Interimregeling Ziektekosten als dat er ziekenfondspremie op mijn loon werd ingehouden. Dus misschien komt alles toch nog goed! Hoezo marktgericht, transparant en effici?nt?