Nieuws - 8 februari 2001

Muizenissen

Studente Anneke Hiemstra namens de WSO:

"Voor de vakken die zijn opgenomen in de oude studieprogramma's is het voortbestaan geregeld in de overgangsregeling. Ik vraag mij echter af waar de vrije keuzevakken blijven in de overgangsregeling. Er bestaat geen garantie dat studenten van de oude opleidingen in de toekomst nog bepaalde vrije keuzevakken kunnen volgen. Wat er met de vrije keuzevakken gaat gebeuren, is mij onduidelijk.

Ik ben van mening dat vrije keuzevakken de nodige verdieping en aanvulling bieden in de studie. Ook zijn ze belangrijk als voortraject voor het afstuderen. Als bepaalde vrije keuzevakken komen te vervallen, kunnen studenten daar niet zomaar een ander vrij keuzevak voor in de plaats kiezen. Veel van de vakken aan Wageningen Universiteit zijn uniek, dus is er ook geen sprake van dat studenten vervangende vakken bij andere universiteiten kunnen volgen. Wageningen Universiteit is trots op haar unieke karakter en unieke vakkenaanbod. Ik zou de universiteit willen aanraden zuinig te zijn op de vrije keuzevakken, als dat unieke karakter haar daadwerkelijk lief is."