Nieuws - 21 juni 2001

Muizenissen

De stemmen zijn geteld, de balans is opgemaakt en wat blijkt: de meeste Wageningse studenten interesseert het allemaal niets meer wat er over hun hoofd heen besloten wordt over hun eigen situatie. Maar net een derde van de studentenpopulatie heeft zijn stem laten horen. Tweederde van de studenten bleek het belangrijker te vinden om lekker indolent op de bank te hangen onder het motto: 'De studentenraad, die doet toch niets voor mij', 'Ik studeer toch al bijna af', 'Alle partijen zijn hetzelfde' en meer van dit soort argumenten. Het kost natuurlijk ook heel veel moeite om een handtekening te zetten en naar de brievenbus te lopen die zich onder aan de flat bevindt.

Maar wat heeft de studentenraad dit jaar dan gedaan voor al diegenen die wel gestemd hebben: maximaal zestien maanden bestuursforfait, behoud van de goede sportvoorzieningen die aanvankelijk door reorganisatie op de schop genomen zouden worden, RSI-preventiebeleid, behoud en verbetering onderwijskwaliteit etc. etc. Studentenbelangen raken nog wel eens op de achtergrond bij de ontwikkeling van beleid in het bestuurscentrum, maar daar doen wij wat aan! Maar ach, voor tweederde schijnt dat toch allemaal niet zo belangrijk te zijn... Wij vinden dat deze mensen nu consequent moeten zijn en ook niet moeten zeuren, mocht er wat aan de hand zijn! Maar goed, volgend jaar nieuwe ronde, nieuwe kansen: laat dan wat van je horen!

Namens de PR&P commissie van de studentenraad,

Anja Menkveld

Lorens Habing