Nieuws - 31 mei 2001

Muizenissen

Michiel Uitdehaag en Dennis Gudden, studenten Landinrichtingswetenschappen:

"We hebben een universiteit die te maken heeft met dalende studentenaantallen. We hebben een universiteit waar het personeel regelmatig ziek is en die in staat is student-assistenten zowat overspannen thuis te krijgen. We hebben een universiteit die geen geld heeft om haar onderwijs fatsoenlijk te financieren. We hebben een universiteit waar eerstejaars alleen maar achter computers zitten, een jaar lang. We hebben een universiteit die hamert op het wij-gevoel, terwijl ieder contact met het bestuurscentrum verbroken wordt en de Onderwijsinstituten (OWI's) het mogen uitvoeren. We hebben een universiteit waar geen studenten meer te krijgen zijn voor nevenactiviteiten als besturen, studentenverenigingen, OWI's en Opcie's. We hebben een universiteit die slecht te bereiken is met het openbaar vervoer. We hebben een universiteit waar samenwerking tussen leerstoelen en studies ver te zoeken is. We hebben een universiteit waar geen geld is voor het oplossen van voorschriften die de Arbo-wet geeft.

Dus... dan ga je jezelf maar druk maken over de milieuvriendelijkheid van de kantines om daarmee vervolgens een aantal keren het Wb te halen. We durven dit beschamend te noemen.

WSO, pak alsjeblieft de taken op waar je wel voor bent: een universiteit maken waar studenten graag willen studeren en waar studenten merken dat er serieus naar ze geluisterd wordt. Hierboven staan enkele zinnen die wellicht als aanknopingspunt kunnen dienen."