Nieuws - 10 mei 2001

Muizenissen

Dr. ir. Gerard van Willigenburg, universitair docent Meet-, regel- en systeemtechniek:

"Ik ben niet blij met de tijdelijke verhuizing naar Imag, die deze zomer plaatsheeft. Ik heb de indruk dat de verhuizing slechts een prestigekwestie is van het college van bestuur. Zo van: zie je wel, ze zitten samen in een pand, ze werken samen. Over twee tot drie jaar verhuizen we samen we met Imag naar een nieuw pand.

Ik vind dat door de tijdelijke verhuizing de openheid en het toegankelijke karakter van de universiteit verdwijnt. Ook ben je dan een zekere vorm van vrijheid kwijt. Wij hebben voor een nieuw pand gepleit om de gelijkwaardigheid van beide afdelingen te garanderen.

Verder komt de continu?teit en het succesvol afronden van onderzoek, veelal gedaan door aio's, nu in gevaar. Illustratief daarvoor is wel het feit dat de afdeling milieutechniek maar voor een gedeelte meedoet aan de tijdelijke verhuizing. Het gedeelte waar experimenten worden gedaan, blijft hier in het Agrotechnion. Daardoor vinden we dat de deal over de tijdelijke verhuizing op losse schroeven is komen te staan.

Eigenlijk kunnen we het geld beter gebruiken voor praktische verbetering van de samenwerking. Als we een tijdelijke verhuizing voorkomen, kan bovendien de definitieve verhuizing niet alsnog op de lange baan geschoven worden." | E.W.