Nieuws - 13 juni 2002

Muis

Muis

Muizenplagen zijn iets van vroeger, maar door bosaanplant en een toename aan verruigde vegetatie kunnen ze opnieuw de kop opsteken. Bosentomoloog Leen Moraal van Alterra waarschuwt in Vakblad Natuurbeheer dat er weer jonge bomen worden aangevreten door woelmuizen.

Onlangs zijn bij Wekerom wortels van eiken aangevreten door woelmuizen. Daaronder vallen veldmuizen, aardmuizen en woelratten. In de jaren negentig vraten muizen veel jonge boompjes aan bij bosaanplant in het Purmer Bos en in Noord-Drenthe en Zuid-Groningen. Moraal werd toen gevraagd onderzoek te doen. "De kennis was afgebouwd, omdat muizenplagen niet meer voorkwamen." Moraal verwacht dat de ouderwetse muizenplagen in de verruigde vegetatie rondom bosaanplanten en bloemrijke weiden van boeren opnieuw kunnen voorkomen.

De simpelste remedie tegen muizen is het plaatsen van een zitstok voor muisvijanden als uilen of torenvalken. De jonge boompjes zelf bezwijken onder het gewicht van de vogels. Duurder en omslachtiger maar effectiever is het maaien van de ruigte of het omploegen van de grond voor de bosaanplant. | M.W.