Nieuws - 8 mei 2017

Muggen nu wereldwijd in beeld

tekst:
Roelof Kleis

De Wageningse Muggenradar wordt onderdeel van een wereldwijd netwerk om muggen te monitoren. Het netwerk Global Mosquito Alert wordt vandaag gelanceerd.

(Foto: Pixabay)

In Nederland houdt Muggenradar het voorkomen van muggen en hun overlast al jaren bij. Het Wageningse Muggenradar van (onder meer) Arnold van Vliet is een van de succesvolste voorbeelden van citizen science. Maar ook elders in de wereld heeft Muggenradar broertjes en zusjes. De familie gaat nu de handen ineen slaan om een wereldwijd beeld te krijgen van de muggenstand.

Zika
Global Mosquito Alert richt zich op de monitoring en bestrijding van muggen en door muggen overgebrachte ziekten zoals zika, gele koorts, chikungunya, knokkelkoorts, malaria en West-Nijlvirus. Het is het eerste platform waarbij citizen science technieken wereldwijd worden ingezet om muggenpopulaties in kaart te brengen. Jaarlijks worden 500 miljoen mensen ziek van een muggenbeet en komen rond de 2,7 miljoen mensen om.

muggenradar.jpg

Muggenradar werkt in het project samen met organisaties als Mosquito Alert in Spanje, het Italiaanse Zanzamapp en de GLOBE Observer Mosquito Habitat Mapper in de Verenigde Staten. De nieuwe alliantie gaat de bestaande methoden op elkaar afstemmen om de verspreiding van muggen, hun broedgebieden en de overlast die ze veroorzaken in beeld te brengen. Hierbij wordt ook gekeken naar hoe de laatste DNA-identificatietechnieken ingezet
kunnen worden. Muggenradar richt zich vooral op de overlast van hier voorkomende muggen.

VN
De Global Mosquito Alert wordt gebouwd en onderhouden door Environment Live, het kennisplatform van de Verenigde Naties dat milieudata en –onderzoek verzameld en beschikbaar maakt. Environment Live verschaft beleidsmakers en het brede publiek direct open data. Momenteel worden alleen de Spaanse muggenwaarnemingen doorgegeven op Environment Live. In de komende maanden zullen ook andere netwerken waaronder Muggenradar aangekoppeld worden.