Nieuws - 12 januari 2012

Movie W moet zichzelf opnieuw uitvinden

Als filmhuis Movie W verdwijnt is dat de schuld van Wageningen UR. Vindt cultuurminnend Wageningen. Daar zit veel waarheid in, maar er is meer aan de hand. Movie W moet eens goed in de spiegel kijken.

2012 wordt het jaar van de waarheid voor Movie W. Het in stand houden van een filmhuis is volgens de RvB geen kerntaak voor Wageningen UR. Afgezien van een (mogelijk) eenmalige bijdrage van 50.000 euro moet Movie W voortaan de eigen boontjes doppen.
Op die principiĆ«le keuze is veel kritiek. De keuze van de RvB komt min of meer uit de lucht  vallen en is slecht onderbouwd. Er zijn eigenlijk geen steekhoudende argumenten om culturele vorming van studenten (en medewerkers) niet te steunen en tegelijkertijd wel bakken met geld uit te geven aan sportieve voorzieningen.  Daarentegen zijn er legio argumenten te noemen waarom een instelling als Movie W bijdraagt aan een voor Wageningen UR gunstig vestigingsklimaat.
Als Movie W verdwijnt, krijgt Wageningen UR dus de zwarte piet toegespeeld.  Voor een deel is dat niet terecht. Movie W moet vooral ook eens goed in de spiegel kijken. Er valt op alle fronten veel te verbeteren aan de exploitatie van het filmhuis. Movie W benut op dit moment bij lange na niet de kansen die er liggen in een stad met zo'n internationale studentenpopulatie als Wageningen. De meeste studenten zijn niet eens op de hoogte van het bestaan van het filmhuis.   
Movie W roemt de kwaliteit van haar filmaanbod. Maar voor die kwaliteit hoeft een bezoeker maar een schijntje te betalen. Om te overleven moet Movie W professionaliseren, zichzelf opnieuw uitvinden Dat weet (en wil) het bestuur zelf ook wel. Maar die inhaalslag ligt moeilijk bij een deel van de behoudende achterban.
Voor een doorstart naar een nieuwe zaal ('t Venster) elders in Wageningen is nog een halve ton nodig. De gemeente Wageningen neemt daarvan 20.000 euro voor haar rekening. Het restant moet komen van sponsors, bezoekers en sympathisanten. Dat heeft al tot nieuwe en verfrissende initiatieven geleid. Voor honderd euro per jaar kan bijvoorbeeld de plaatselijke bakker zijn bedrijfslogo op de achterkant van een bioscoopstoel lijmen. De hardcore Movie W-vrijwilliger zal ervan gruwen.