Organisatie - 13 september 2007

Motie Thieme helpt alleen Nederlandse kip

Het verbieden van verrijkte kooien, die iets groter zijn dan de legbatterij die in 2012 wordt verboden, heeft volgens het LEI in Nederland weinig economische gevolgen. Alleen gaat de Nederlandse voedselindustrie dan eipoeder kopen in Brazilië of India, waar de kooien voor leghennen nog veel kleiner zijn.
De Tweede Kamer heeft in december vorig jaar een motie aangenomen van de Partij voor de Dieren van Marianne Thieme. Die wilde dat naast de legbatterij per 2012 ook verrijkte kooien werden verboden. Een legbatterijhok is iets kleiner dan een A4-tje: 550 vierkante centimeter. Een verrijkte kooi is compromis tussen de legbatterij en een volière waarin de kippen kunnen scharrelen. Een verrijkte kooi heeft in tegenstelling tot in een legbatterij een legnest met stro en een zitstok, waardoor hennen meer natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Ze hebben per hen ten minste 750 vierkante centimeter ruimte, wat nog altijd minder is dan in een scharrelhok, waarin ze elk minimaal 1100 vierkante centimeter hebben, iets meer dan een pagina van Resource.
Het LEI schat dat als per 2012 ook de verrijkte kooi wordt afgeschaft, het aantal leghennen in Nederland met vijftien procent daalt. Toch zal maar een tiental bedrijven stoppen; de andere schakelen over op scharrelkippen. Grotere economische schade - veertig miljoen - valt te verwachten door de prijsdaling van scharreleieren die het gevolg is van het grotere aanbod.
Vraag is natuurlijk welke verbetering van het welzijn tegenover die economische schade staat. Als het gaat om diergezondheid, dan zijn hennen soms beter af in verrijkte kooien dan in scharrelhokken. Maar gaat het om gedrag, dan zijn de leghennen beter af in scharrelhokken. Probleem is wel, en dat geeft de sector ook aan, dat de voedselindustrie nu veel eipoeder uit legbatterijeieren verwerkt in koekjes en pasta’s. Als dat niet met Nederlandse eieren kan, dan gaan ze inkopen in Brazilië, India of Oekraïne. En daar zijn geen regels over dierenwelzijn en worden leghennen gehouden in hokjes van 300 vierkante centimeter, ofwel een half A4-tje.