Nieuws - 30 november 2011

'Morgan is nog maar een kleuter'

De reis van orka Morgan naar Tenerife op 29 november was landelijk nieuws. De jonge orka werd in mei 2010 verzwakt in de Waddenzee aangetroffen. In de commissie die zich boog over een uitzetting in het wild, zat marien bioloog Mardik Leopold van Imares.

morgan_.jpg
 
Hoe kom je in zo'n commissie?
'Kort nadat Morgan in de opvang kwam, heeft het Dolfinarium een commissie van zes deskundigen van over de hele wereld benoemd om te adviseren over vrijlating. Ik ben daaraan toegevoegd door het Ministerie van EL&I.'
 
Hoe was het om mee te werken aan het advies?
'Heel bijzonder. Ieder lid moest in afzondering een rapport schrijven. Deze procedure was heel sterk, maar had een groot afbreukrisico voor de commissieleden. Achteraf bleken de zeven adviezen eensluidend. Maar je kunt het nog steeds met z'n zevenen fout hebben. Daar kom je nooit achter omdat je het dier niet kunt vrijlaten én overplaatsen.'
 
Ze blijft nu in gevangenschap, wat is er tegen uitzetting in het wild?
'Dit dier is nog maar een kleuter. Je kunt het vergelijken met een zwaar vermagerd buitenlands meisje van drie dat je aantreft op de rondweg van Amsterdam. Die zet je ook niet op haar tiende weer op straat. Het is heel raar dat ze haar familie is kwijtgeraakt. Orka's blijven onderling in contact. Misschien is ze verstoten omdat ze sociaal niet deugde of is er iets met haar familie gebeurd.'

Haar familie is dus niet gevonden?
'Pas na een paar maanden maakte Morgan enkele geluiden. Haar dialect bleek voor 60 procent te matchen met dat van een Noorse groep orka's, die echter voor het laatst is waargenomen in 2005. De zee voor Noorwegen is duizenden vierkante kilometers groot. En ze zou naar haar moeder terug moeten. Een groep neefjes en nichtjes zou haar verstoten.'

Heeft u Morgan ontmoet?
'Ja, het is een fantastisch mooi dier. Ze zag meteen dat ik er stond en keek me direct aan. Orka's zijn sociale groepsdieren. Ze verveelde zich te pletter in die bak. Ze heeft er veel te lang gezeten.'

Eind goed, al goed?
'Het wordt nog wel spannend. Orka's in gevangenschap komen uit verschillende groepen, ze moeten haar wel accepteren. Mijn werk is gedaan, maar ik blijf het wel volgen.'