Nieuws - 1 januari 1970

More electricity!

More electricity!

More electricity!


Nadat de bliksem met donderend geweld is ingeslagen, vullen vonken het
geheime vertrek van Zodiac. Rook vult de neusgaten van Doctor Ab Groen en
zijn trouwe Igor. Ze verdringen zich rond de tafel, waar, vastgekoppeld aan
slangen, buizen en elektroden, een mensachtig wezen ligt, dat bij nadere
beschouwing toch niet zo menselijk is. Zijn losse lichaamsdelen zijn met
grove steken aan elkaar genaaid.
,,Kijk, Igor’’, fluistert Doctor Groen. ,,Aanschouw de toekomst.’’
Sidderend heft Igor zijn afzichtelijke hoofd op. Kwijlend staart hij de
Doctor aan.
,,Wekenlang hebben we gezocht naar de meest kritische lichaamsdelen van
Wageningen’’, zegt de Doctor. ,,En we hebben ze gevonden! De
voorhoofdslobben van Ivonne Rietjens. De hypothalamus van Pieter Vereijken.
De gal van Cees Veeger. En last but not least… (de Doctor pauzeert even om
zijn woorden meer effect te geven) …de testikels van Jan Douwe van der
Ploeg!’’
Krakend slaat voor de tweede keer de bliksem in. Glaswerk sneuvelt. Op de
tafel opent het Wezen zijn ogen. Sceptisch blikken ze naar de Doctor en de
bultenaar. ,,Allemachtig, zegt het Wezen. ,,Wat zijn jullie lelijk. Ik
schrik me wild.’’
Verheugd heft de Doctor Groen zijn handen op. ,,Het leeft!’’, roept hij.
,,Mijn boegbeeld leeft!’’
,,De kenniseenheden zijn een bezopen idee’’, zegt het Wezen, dat langzaam
overeind komt. ,,De boerenuniversiteit Wageningen is te klein om
opgesplitst te worden.’’
Geschokt grijpt de Doctor naar zijn hoofd. De kleine Igor kruipt jammerend
weg.
,,Overigens vind ik dat DLO vernietigd moet worden’’, zegt het Wezen. |
Willem Koert