Nieuws - 1 januari 1970

Monumentale proefvakken verplaatst

Projectontwikkelaar Roelofs & Haase wil een kantoorpand bouwen langs de Generaal Foulkesweg, op de plaats waar zich historische landbouwkundige proefvakken bevinden. De vakken op het voormalige universiteitsterrein Groot Hinkeloord zijn een Rijksmonument maar de projectontwikkelaar zegt toestemming te hebben tien van de vakken te verplaatsen.

Dit zei Jans Hoekman van Roelofs & Haase vorige week tijdens een informatiebijeenkomst over de herinrichting van het gebied. De bijeenkomst was georganiseerd door de Stichting Proeftuin Groot Hinkeloord, die een concept masterplan voor het gebied presenteerde. Dit plan is op initiatief van de stichting opgesteld en zal binnen enkele weken aan de gemeente worden aangeboden. Het kan dan worden meegenomen in het inrichtingsplan van de gemeente en Roelofs & Haase, dat nog dit najaar voor inspraak wordt voorgelegd.
De veertig voormalige proefvakken, die rond 1920 zijn neergelegd in een grote rechthoek van zo’n 35 bij 60 meter, spelen een prominente rol in het ontwerp dat architectenbureau MTD voor de stichting heeft gemaakt. Landschapsarchitect Frank Meijers van MTD sprak bijna lyrisch over ‘de plak chocolade, die haar stempel op het oostelijk deel van het park drukt’.
De proefvakken zijn nu overwoekerd en waren in 1999 bijna gesloopt door Roelofs & Haase, toen die het terrein van de universiteit kocht. Op voorspraak van de gemeente kregen de proefvakken vorig jaar de status van Rijksmonument.
De universiteit heeft geen bemoeienis meer met de proefvakken, bevestigt Nanne Groot, sectiehoofd Vastgoed en nieuwbouw. ‘Wij hebben het terrein verkocht en toen was het nog geen monument. Het is nu hun probleem’.
Volgens Hoekman hebben de gemeente en Monumentenzorg ingestemd met het verplaatsen van twee rijen proefvakken richting bergrand. De projectontwikkelaar is verplicht de proefvakken weer op te knappen en in oude staat terug te brengen. Dat zal waarschijnlijk nog wel even duren. Hoekman: ‘De inrichting van het gebied komt uit onze portemonnee en we beginnen daar pas mee als de opbrengsten gaan lopen.’ Gezien de vastgoedmarkt kan dit, volgens Hoekman, nog wel een paar jaar duren.
In de plannen van MTD is het kantoorpand ingetekend op het terrein van jongerensociëteit Unitas. Zij nemen daarbij een voorschot op het mogelijke vertrek van de sociëteit als het universiteitscomplex De Dreijen naar De Born verhuist. Op het terrein is – overeenkomstig de plannen van de projectontwikkelaar - ook nog een appartementencomplex gepland op de plaats van de kas en de houtschuur bij villa Hinkeloord. Verder moer er een villa komen op de bergrand tussen het Schip van Blaauw en Landmeetkunde. / GvM