Nieuws - 1 februari 2001

Monumentaal scheikundelab moet blijven

Monumentaal scheikundelab moet blijven

Het scheikundelaboratorium aan de Diedenweg in Wageningen moet in de huidige vorm behouden blijven. Dat vinden ir. Rob Janmaat, directeur communicatiebureau De Lynx en ir. Rita van Biesbergen van De Mug Videoproducties. Een groep rond Janmaat en Biesbergen heeft het gebouw voorgedragen als gemeentelijk monument. Daarbij ontwikkelt de groep plannen om in het gebouw vijf wooneenheden en enkele kantoren te maken. Janmaat wil er zijn communicatiebureau De Lynx vestigen, Biesbergen ziet er een plaats voor haar videobedrijf De Mug.

Wageningen Universiteit heeft voor het laboratorium een verkoopovereenkomst gesloten met projectontwikkelaar Roelofs en Haase. Het gebouw wordt in een pakket verkocht, samen met meer in het oog springende gebouwen als Landmeetkunde en het Schip van Blaauw.| M.W.