Nieuws - 7 november 2019

Moment van de waarheid voor Aula

tekst:
Roelof Kleis

Voor de toekomst van de Aula is november een spannende maand. Wordt het iconische gebouw onderdeel van een bioscoop of een De Balie-achtig debatcentrum?

De Aula en omgeving in 1948. De huidige parkeerplaats naast de Aula was toen nog een busstation. © Van Swaay Collectie

Het finale antwoord op die vraag ligt in handen van WUR, de eigenaar van het gebouw en de voormalige universiteitsbibliotheek daarachter. Op maandagavond 18 november om 19.30 uur organiseert WUR een informatieavond waar beide plannen worden toegelicht aan belanghebbenden en geïnteresseerden. In de Aula uiteraard, het pand waar het allemaal om draait.

Totaal verschillend
En er vált wat te kiezen. De plannen die de beide ontwikkelaars BOEi/Van Swaay en Noordereng Groep met de Aula en omgeving voor ogen hebben, zijn totaal verschillend. BOEi wil van de Aula een cultuurhuis maken, als onderdeel van de nieuwbouw van het Heerenstraattheater dat ernaast moet verrijzen. Noordereng ziet in de Aula een debatcentrum voor voedsel, vrede en veiligheid, daarmee verwijzend naar Food Valley, WUR en Wageningen als stad der bevrijding.

De Aula als debatcentrum. © DP6 Architectenstudio
De Aula als debatcentrum. © DP6 Architectenstudio

Woordvoerder Gerben Kuypers van Noordereng Groep mikt daarbij hoog. Hij wil dat de Aula uitgroeit tot een debatcentrum zoals De Balie in Amsterdam. De voormalige bibliotheek wordt in die visie een hotel met 42 kamers voor bezoekers van de evenementen. De leeszaal op de begane grond krijgt de functie van ‘huiskamer’ voor jaarclubs, studieverenigingen en PhD’ers. In de open ruimte tussen de Aula en de bieb moet een kas-achtig gebouw komen met horecafunctie voor het debatcentrum.

Grootschalig
Van een totaal andere orde zijn de plannen van BOEi/Van Swaay. Dit team heeft vier alternatieve grootschalige invullingen voor het terrein ontwikkeld. Eén van die vier gaat uiteindelijk de strijd aan met het debatcentrum van Noordereng. Die keuze moet de komende weken worden gemaakt. Belangrijk daarbij is de weerklank die de plannen krijgen bij omwonende en het grote publiek. Woningbouw, de verhuizing van het Heerenstraattheater en uitbreiding van Hotel De Wereld zijn ingrediënten in elk van de vier alternatieven.

De Auila als cultuurhuis en filmzaal. © BOEi/Van Swaay
De Auila als cultuurhuis en filmzaal. © BOEi/Van Swaay

Bioscoop
De bioscoop – vier zalen van elk 50 stoelen – krijgt in de plannen van BOEi een plek onder de grond. Dat geldt ook voor het parkeren. De plannen kenmerken zich verder door meer of minder woningbouw in een tien verdiepingen tellende toren, een blok huizen op het huidige parkeerterrein of in de daartoe verbouwde oude bibliotheek. Hotel De Wereld wordt uitgebreid met een gebouw voor 30-35 kamers achter het huidige monumentale pand.  

Na de presentatie van de beide plannen aan het publiek is de keuze aan WUR en de gemeente, waarbij WUR de knoop doorhakt. In een eerder stadium van de planontwikkeling kwamen beide niet tot overeenstemming. WUR had voorkeur voor het debatcentrum, de gemeente voor het cultuurhuis. Beide initiatiefnemers kregen daarop de mogelijkheid om hun plannen verder uit te werken of herzien. BOEi heeft die mogelijkheid aangegrepen om met totaal nieuwe plannen te komen. RK