Nieuws - 1 november 2016

Mol: opener zijn over ontgroening

tekst:
Roelof Kleis

De studentenverenigingen moeten opener zijn over de ontgroeningstijd en meer rekenschap afleggen over de introductie. Die boodschap kregen de verenigingen mee in een gesprek met rector Arthur Mol.

Dat gesprek vond afgelopen vrijdag plaats op verzoek van de verenigingen KSV en Ceres. Directe aanleiding was de oproep van Mol om te stoppen met excessief ontgroenen. Daarmee haakte hij in de op de landelijke discussie over ontgroenen die ontstond na de excessen bij studentenvereniging Vindicat in Groningen. Ook SSR, Argo, de kleinere studentenverenigingen en de burgemeester van Wageningen waren van de partij.

Tot het afschaffen van de introductie hoeft het van Mol niet te komen. ‘Het is goed dat er introducties zijn bij de verenigingen. Maar het is wel zo dat die af en toe ontsporen. Ontgroening die gepaard gaat met vernedering, intimidatie, geweld en geen respect hebben voor elkaar, is niet meer van deze tijd’, lichtte Mol zijn standpunt aan de verenigingen toe.

De maatschappij verandert constant. Wat vroeger betamelijk was, is dat nu niet meer
Rector Magnificus Arthur Mol

Volgens Mol moeten de verenigingen zich meer bewust zijn van de impact die activiteiten kunnen hebben op de huidige maatschappij. ‘Als introductiecommissie moet je beseffen dat activiteiten die binnen een vereniging als normaal worden beschouwd, buiten de vereniging als heel abnormaal worden gezien. In deze tijd waarin alles direct op straat ligt, moet je je daar rekenschap van geven.’

Mismatch
‘De maatschappij verandert constant. Wat vroeger betamelijk was, is dat nu niet meer’, vervolgt de rector. ‘Op een aantal punten zie ik een mismatch en streven studentenverenigingen een excessieve ontgroeningstijd na, terwijl de trend in de maatschappij is om dat niet meer acceptabel te vinden.’  Volgens Mol staat daarbij niet alleen het imago van de verenigingen op het spel, maar ook die van de universiteit en van de gemeente Wageningen.

Ik wil dat verenigingen intern de discussie voeren wat een introductietijd is die past bij deze tijd
Rector Magnificus Arthur Mol

Regels of harde afspraken komen er desondanks niet. Mol: ‘Nee, dat gaan we niet doen. Ik kan en wil geen politieagent spelen. Er is ook niet gedreigd met sancties. Daar heb ik helemaal geen zin in en daarvoor is het ook nog veel te vroeg. Het gesprek was bedoeld om de verenigingen bewust te maken van de eigen positie en verantwoordelijkheid. Ik wil dat de verenigingen intern de discussie voeren wat een introductietijd is die past bij deze tijd.’

Klachtenlijn
Daarbij is volgens Mol vooral van belang dat de verenigingen opener zijn over hun introducties. ‘Je kunt bijvoorbeeld via YouTube-filmpjes laten zien wat voor activiteiten je doet. Nu hangt er altijd een sfeer van geheimzinnigheid om ontgroeningen. Maak het makkelijk dat mensen in contact met je kunnen komen als ze iets zien dat ze raar vinden. Een soort commentaar- of klachtenlijn dus. Zorg dat je de dialoog met de samenleving aangaat.’