Nieuws - 1 april 2016

Mol benoemt eigen opvolger

tekst:
Roelof Kleis

Rector Magnificus Arthur Mol heeft Simon Bush op zijn vacante zetel als hoogleraar benoemd. Bush was sinds begin dit jaar persoonlijk hoogleraar.

Sinds zijn aanstelling als rector vorig jaar was de leerstoel Milieubeleid vacant. Met de doorstroming van Bush is daar een einde aan gekomen. De Australier Simon Bush (1976) promoveerde in 2005 aan de Universiteit van Sydney, waarna hij als universitair docent naar Wageningen kwam. Drie jaar geleden werd hij universitair hoofddocent en begin dit jaar dus persoonlijk hoogleraar Global Fisheries and Aquaculture Governance. De leerstoel Milieubeleid valt onder de sectie Sociologie en Governance van SSG.

Ook intern doorgestroomd is Carolien Kroeze (1964) die hoogleraar Water Systems and Global Change wordt. Zij volgt Pavel Kabat op (Aardsysteemkunde) die twee jaar terug directeur werd van het gerenommeerde instituut IILASA in Wenen. De nieuwe leerstoelgroep valt onder het departement Omgevingswetenschappen van ESG. Kroeze promoveerde in 1993 aan de Universiteit van Amsterdam. In Wageningen was ze al persoonlijk hoogleraar bij de leerstoelgroep Milieusysteemanalyse. Kroeze is ook hoogleraar aan de Open Universiteit.

Helemaal nieuw voor Wageningen is Rachel Creamer die de leerstoelgroep Bodembiologie en Biologische Bodemkwaliteit gaat leiden. Zij volgt Lijbert Brussaard op die met emeritaat gaat. De Britse Creamer (1975) promoveerde in 2005 aan de Universiteit van Newcastle. Op dit moment is ze onderzoeksleider bij Teagasc, een Iers overheidsinstituut voor de ontwikkeling van voedsel en landbouw.