Nieuws - 29 mei 2020

Mol: ‘Eerstejaars krijgen komend studiejaar voorrang op campus’

tekst:
Albert Sikkema

WUR wil komend studiejaar kleinschalig onderwijs op de campus aanbieden, waarbij studenten in groepjes werken en veel interactie hebben met docenten.

©Selfie Arthur Mol

Eerstejaars en buitenlandse studenten krijgen daarbij voorrang. Naast de online colleges, doen studenten 25 tot 30 procent van hun tijd werkgroepen, practica en kleinschalig intensief onderwijs op de campus, verwachten rector magnificus Arthur Mol en onderwijsdirecteur Arnold Bregt. Ze ontwikkelen scenario’s voor hoe de campus weer open kan.

Practicum
‘We willen in elk geval ook dat de afstudeervakkers die proeven moeten doen op de campus terecht kunnen’, zegt Mol. ‘Daarvoor moeten we de werk- en practicumruimten op campus aanpassen, zodat de studenten anderhalve meter uit elkaar zitten.’ Ook komen er looprichtingen in alle gebouwen en krijgen de practicumzalen een derde van de normale capaciteit, zegt Mol. ‘De bibliotheek en kantines gaan waarschijnlijk weer open in het nieuwe studiejaar, maar daarbij begrenzen we de plekken.’ Eerstejaars en buitenlandse studenten krijgen voorrang, omdat zij het Wageningse onderwijsmodel nog niet kennen en onder de knie moeten krijgen.

Medewerkers
Ook wil het bestuur geleidelijk weer meer personeel toelaten op de campus. Daarbij krijgen promovendi, medewerkers die een lab nodig hebben en personeel met een sociale indicatie voorrang. ‘We willen toe naar een corona-exit-strategie waarbij we medewerkers gefaseerd en roulerend toegang tot de campus geven.’


Digitaal vragenuurtje
Heb je vragen over dit onderwerp? Mail ze aan Resource, naar resource@wur.nl.

Wij organiseren een digitaal vragenuurtje met Arthur Mol en Arnold Bregt op maandag 8 juni die je kunt bijwonen. Nadere informatie daarover volgt.

Lees hieronder het hele interview: