Student - 8 februari 2013

Mogelijk vertraging door aanpassing hertentamens

De studentenraad wil dat de universiteit met een oplossing komt voor laatstejaars bachelorstudenten die in de problemen dreigen te komen door de aanpassing van de herkansingsperiode. Anders stemt de raad niet in met het voorstel van de universiteit.

De universiteit wil het aantal herkansingsperiodes terugbrengen naar twee centrale momenten in het jaar. Studenten in het derde jaar van de bachelor lopen daardoor het risico vertraging op te lopen wanneer zij hun laatste tentamen niet halen. Door de invoering van de harde knip in september kunnen zij zich dan niet inschrijven voor een master. 'Studenten moeten dan een half jaar uit hun neus eten', zegt studentenraadslid Wouter-Jan van Roosmalen. 'Daar gaat het studierendement niet van omhoog, terwijl dat het uitgangspunt is van de universiteit.'
In een brief aan de raad van bestuur uitte de studentenraad eerder al haar zorgen over de aanpassing. Wouter-Jan: 'Op heel veel punten hebben we het antwoord gekregen wat we willen. De universiteit maakt beleid voor struikelvakken en de studentenraad wordt nauw betrokken bij de evaluatie van de nieuwe maatregel.' Maar voor de hardeknipslachtoffers wordt niet voldoende gedaan, oordeelt de raad. 'Alleen een proactieve houding van studieadviseurs is niet genoeg. We willen dat er een concreet plan komt voor deze studenten, anders gaan we niet akkoord met de aanpassing.'
De studentenraad verwacht een welwillende houding van rector Martin Kropff aangezien de raad instemmingsrecht heeft op het onderwerp.