Nieuws - 6 december 2013

Mogelijk uitbreiding Bornsesteeg

tekst:
Roelof Kleis

Bij sterflat Bornsesteeg is ruimte voor maximaal 600 extra studentenkamers. De locatie is aangewezen als één van de vier plekken waar de komende jaren voor studenten mag worden gebouwd.

De andere drie geschikte plekken zijn Diedenoord/ De Mouterij (300 kamers), de SNS-bank in het centrum (tegenover bieb, 200 kamers) en de voormalige garage Kirpestein (hoek Churchillweg/Ritzemabosweg, 70 kamers). Nieuwbouw op deze plekken achten burgemeester en wethouders van Wageningen geschikt, waarbij de voorkeur uitgaat naar de laatste drie.

De locaties staan genoemd in het concept-raadsvoorstel studentenhuisvesting waarover de Wageningse politiek in januari een besluit neemt. De extra huisvesting is nodig om het voortdurend groeiende aantal studenten onderdak te bieden. Wageningen UR verwacht de komende vijf jaar door te groeien van 7500 naar 10.750 studenten. Die groei zit ‘m voornamelijk in het aantal Nederlandse studenten.

Om die groei met meer dan 3000 studenten op te vangen zijn kamers nodig. Volgens berekeningen van de gemeente, Wageningen UR en studentenhuisvester Idealis gaat het om 400 tijdelijke en 800 permanente kamers. De tijdelijke kamers zijn voorzien in Diedenoord  (80 kamers) en de leegkomende gebouwen op De Dreijen. Het gaat hier om het Computechnion (150 kamers),  het Scheikundegebouw (150 kamers) en het Herbarium (20 kamers).

De extra woningbouw komt bovenop de al bestaande plannen voor uitbreiding, de Lawickse Hof, Nobelweg 52 en Campus Plaza. Op de campus worden volgend jaar 400 studentenkamers gebouwd. De uitbreiding van Bornsesteeg betekent een forse toename van het wonen op of nabij (sterflats Bornsesteeg en Hoevestein) de campus.