Nieuws - 14 december 2010

Mogelijk studentenkamers aan de Bornsesteeg

Wageningen universiteit en Idealis willen vierhonderd studentenkamers bouwen aan Bornsesteeg. Alleen moet de gemeente nog over de brug komen.

7-Idealis-op-de-Born.jpg
Idealis en de Wageningse universiteit zien mogelijkheden om op langere termijn de woningnood onder studenten te lenigen. En wel aan de Bornsesteeg, tussen de Nijenoord Allee en de campus. ‘Links en rechts van de Bornsesteeg liggen twee zeer kansrijke locaties', zegt Hans van Medenbach, de directeur van Idealis. ‘We zouden daar woonruimte voor 350 tot 400 studenten kunnen realiseren.'
De universiteit bevestigt dat er ‘constructieve gesprekken'worden gevoerd met Idealis. Volgens woordvoerder Simon Vink is de medewerking van de gemeente doorslaggevend. ‘Het is cruciaal of de gemeente woningbouw voor studenten in de buurt van de campus toe wil staan', verklaart Vink.
Concentratie
De gemeente wil de woonbehoefte in Wageningen echter eerst grondig onderzoeken, reageert de Wageningse wethouder wonen, Michiel Uitdehaag. ‘We zijn op dit moment bezig met ambtelijke studies en inventariseren het politieke draagvlak. Dat proces vergt helaas tijd, terwijl het probleem urgent is.' Pessimistisch is de wethouder niet. ‘De komende jaren krijgen specifieke groepen als ouderen en studenten bijzondere aandacht. De druk op huisvesting van gezinnen is inmiddels afgenomen.'
Van Medenbach van Idealis zou het zonde vinden wanneer het plan strandt, omdat men bang is voor een concentratie van studenten bij de campus. 'Als we 400 kamers bouwen, gaat het maar om zeven procent van het totaal aan studentenkamers in Wageningen', zegt hij.
Studentenraad tevreden
Zelfs wanneer de gemeente snel instemt, staat de nieuwbouw er voorlopig nog niet. Op kortere termijn zouden er studenten kunnen worden gehuisvest in leegstaande gebouwen van Wageningen UR en in semi-permanente wooneenheden. Door de strenge eisen waaraan huisvesting tegenwoordig moet voldoen, is ombouwen tot tijdelijke huisvesting echter te duur. Het is niet rendabel wanneer die woonruimten voor slechts vijf jaar kunnen worden verhuurd. Deze optie kan alleen uit wanneer een partij daar permanente bewoning in vestigt, zegt Vink.
De Studentenraad juicht de plannen toe. ‘Het belangrijkste is dat er huisvesting komt voor de groeiende instroom, zowel op de korte als op de lange termijn', zegt Martijn Kuller, die namens VeSte in de Studentenraad zit. ‘We zijn blij met alle initiatieven en hopen dat de gemeente die omarmt. Tot nu toe bleven de universiteit, de gemeente en Idealis naar elkaar wijzen. Daar worden studenten de dupe van.'