Nieuws - 28 juni 2017

Mogelijk rechtszaak tegen Engelstalig onderwijs

tekst:
Albert Sikkema

De vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) wil een rechtszaak tegen de Staat aanspannen tegen Engelstalig onderwijs op de universiteiten. Volgens bestuurslid Felix Huygen van BON vernielt Engels als voertaal het hoger onderwijs.

©Guy Ackermans

Universiteiten laten zich door het geven van Engelstalige onderwijs niet leiden door kwaliteit maar door geld, stelt Huygen in een opinieartikel in de Volkskrant.

Interactie
Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) volgt de ontwikkeling van meer Engelstaligheid kritisch en is benieuwd naar de uitkomst van een eventuele rechtszaak. De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met de interactie tussen docent en student, stelt het ISO. Het is volgens de studentenbond een illusie om te denken dat de onderwijskwaliteit gewaarborgd blijft als de universitaire opleidingen Engelstalig worden. ‘Hier is echt goede begeleiding en training van docenten en studenten voor nodig en dat vergt investeringen.’

Wageningen
Wageningen University besloot deze maand om september volgend jaar vijf bacheloropleidingen Engelstalig te maken. De Wageningse masteropleidingen zijn al in het Engels.

Beter Onderwijs Nederland verwijst naar een wetsartikel waarin staat dat het onderwijs alleen in een andere taal mag tijdens een gastcollege of  ‘indien de specifieke aard, de inrichting of de kwaliteit van het onderwijs dan wel de herkomst van de studenten daartoe noodzaakt.’

lees ook