Nieuws - 29 november 2007

Mogelijk nieuwbouw in Lelystad

De Animal Sciences Group (ASG) overweegt zich in Lelystad te concentreren aan de Houtribweg. Bij CIDC-Lelystad zou dan nieuwbouw komen. Vrijwel alle medewerkers van de Edelhertweg – nu verreweg de grootste vestiging van de kenniseenheid – zouden dan kunnen verhuizen naar de locatie aan de rand van het IJsselmeer.

1588_nieuws.jpg
De wens om één locatie te hebben komt onder meer door de fusie per 1 januari 2008 van CIDC-Lelystad en de ASG-divisie Infectieziekten tot Centraal Veterinair Instituut. ‘Nieuwbouw aan de Houtribweg is inderdaad één van de hoofdopties’, zegt projectleider Nanne Groot. ‘De andere hoofdoptie is renovatie van de gebouwen aan de Edelhertweg.’
De eerste berekeningen laten zien dat gezamenlijke huisvesting op de Houtribweg financieel haalbaar is. Verhuizing van de recent gerenoveerde faciliteiten van CIDC-Lelystad aan de Houtribweg – een kantoor en een high containment unit voor onderzoek aan zeer besmettelijke ziekteverwekkers – zou volgens Groot een enorme kapitaalvernietiging betekenen. Verder voldoet het gebouw aan de Edelhertweg niet meer aan de huidige eisen en staat het aan de vooravond van een grondige renovatie. Groot: ‘Bij de bouw ruim 25 jaar geleden, is gekozen voor een opzet met vleugels. De technische voorzieningen liggen hier tegenover de werkruimten voor onderzoekers. Dat past niet meer bij de huidige organisatie. Medewerkers moeten nu soms grote afstanden lopen of fietsen. De langste gang is ruim driehonderd meter, terwijl juist korte looplijnen belangrijk zijn voor optimale communicatie.’ Verder brengt een ingrijpende renovatie kosten mee voor tijdelijke voorzieningen of het stilleggen van onderzoek.
De raad van bestuur van Wageningen UR maakt nog voor het einde van dit jaar een keuze voor renovatie of nieuwbouw. Valt de keus op nieuwbouw dan zou de huisvesting rond 1 maart 2012 klaar kunnen zijn. In geval van renovatie wordt het volgens Groot zeker een paar jaar later.