Nieuws - 30 januari 2015

Mogelijk honours programme voor masterstudenten

Excellente masterstudenten kunnen misschien binnenkort ook een Honours Programme volgen. Honoursstudenten werken momenteel ideeën uit voor een vervolg op het huidige programma, dat alleen voor bachelorstudenten is.

‘De studenten van nu vragen zich af wat wij ze hierna kunnen bieden,’ vertelt Ellis Hoffland, programma directeur van het Honours Programme. ‘Zij doen nu zelf onderzoek naar de mogelijkheden; ze kijken of er draagvlak is, lobbyen voor hun ideeën en schrijven beleid.’ De uitkomst ligt niet op voorhand vast. ‘Het is niet gezegd dat er een mastertraject komt, de universiteit staat er helemaal blanco in. Een vervolg kan aantrekkelijk zijn, maar er zijn ook goede redenen te bedenken om het niet te doen.’ Aan het einde van hun bachelor presenteren de studenten de onderzoeksresultaten. De eerste lichting honoursstudenten is inmiddels ruim een half jaar bezig. Zowel studenten als tutoren en docenten zijn erg enthousiast, aldus Hoffland. Ze hoopt dat de ervaringen doorsijpelen naar het regulier onderwijs, in de vorm van nieuw lesmateriaal of andere onderwijsvormen. Er zijn er wel wat kinderziektes, erkent de programmadirecteur. ‘Vooral het definiëren van de verdiepende en verbredende opdrachten is een zoektocht. Het komt voor dat een student met een leuke activiteit komt, maar dat we die uiteindelijk toch afkeuren omdat-ie niet Honours Programmewaardig is. Dat kan een teleurstelling zijn voor studenten. Het hoort erbij; we zijn een vliegtuig aan het bouwen terwijl we al aan het vliegen zijn.’

Belangstellenden kunnen informatie vinden op www.wageningenuniversity. nl/honours of op 3 en 5 februari tussen 12 en 14 uur terecht in Forum 030.