Student - 9 mei 2012

Mogelijk bindend studieadvies voor lakse student

Wageningen UR overweegt om bachelorstudenten die in hun eerste jaar te weinig punten halen, een negatief bindend studieadvies (BSA) te geven. Dit staat in de prestatieafspraken die de universiteit begin mei naar het ministerie van Onderwijs heeft gestuurd.

lazy_student.jpg
De universiteit maakt wel een voorbehoud: als een langzame student investeert in het verbeteren van zijn studievaardigheden en goed reageert op begeleiding van een studieadviseur, kan hij zijn studie aan Wageningen UR voortzetten. Een advies uitsluitend gebaseerd op het aantal studiepunten ziet de universiteit niet zitten.
Zijlstra
De prestatieafspraak is een initiatief van staatssecretaris Halbe Zijlstra. Die wil 7 procent (en op termijn 20 procent) van de bekostiging van het hoger onderwijs afhankelijk maken van de prestaties van hogescholen en universiteiten. Ze zouden onder meer de onderwijskwaliteit moeten verbeteren en de studie-uitval verlagen.
Wageningen UR belooft in haar prestatieafspraken onder andere dat in 2012 75 procent van de bachelorstudenten na vier jaar het diploma heeft. Nu is dat 62 procent. Dat wil de universiteit bereiken door eerstejaars studenten cursussen aan te bieden om hun studievaardigheden te verbeteren. Voor trage studenten wordt deze training verplicht. Ook krijgen studenten in het allereerste semester meer contacturen en tussentijdse toetsen, zodat ze leren vanaf het begin de boeken in te duiken.
Onzin
Studentenraadspartij VeSte is tamelijk tevreden met de plannen van de universiteit. 'Wij zijn tegen een bindend studieadvies, maar in combinatie met een studievaardigheidscursus en blijvende investering in studieadviseurs valt er over te praten,' zegt raadslid Sanne Mirck.
Het streven naar een studierendement van 75 procent is volgens Mirck realistisch. 'Je ziet nu al een mentaliteitsverandering onder eerstejaars vanwege de langstudeerboete. Nominaal studeren wordt de norm. Als de universiteit daarnaast investeert in studieadviseurs en cursussen om studievaardigheden te verbeteren, dan heeft VeSte er alle vertrouwen in dat die 75 procent wordt gehaald.'  Wel voorziet ze dat studenten minder tijd hebben om zich naast hun studie te ontwikkelen. Jammer, vindt Mirck. 'Studeren is meer dan alleen je studie. Helaas ziet de overheid dat anders.'
Volgens onderwijsdirecteur Pim Brascamp worden de universiteiten en hogescholen aan de prestatieafspraken gehouden, ook al is het kabinet gevallen. 'Een verhoging van het studierendement wordt kamerbreed gedragen. Wij kunnen het zelf onzin vinden, maar ik ga er vanuit dat een nieuw kabinet  er net zo over denkt als het demissionaire kabinet. Deze afspraken worden onverkort doorgevoerd.'