Nieuws - 1 januari 1970

Moeilijke start voor Chinezen

Moeilijke start voor Chinezen

Moeilijke start voor Chinezen

De Chinese studenten die dit jaar zijn ingestroomd in het tweede jaar van
een drietal BSc-opleidingen, spreken onvoldoende Engels, missen
inhoudelijke voorkennis en zijn onvoldoende op de hoogte van de
veiligheidsnormen van laboratoria.
,,Er is een aantal studenten dat het niet gewoon niet gaat halen'', stelt
dr Ralf Hartemink, studiecoördinator van Levensmiddelentechnologie. Het
gaat om de groep studenten die eerst een tweejarige opleiding deed aan
China Agricultural University en nu is ingestroomd in de opleidingen
Levensmiddelentechnologie, Biotechnologie en Milieukunde. Volgens Hartemink
hield China Agricultural University zich niet aan de afspraken. ,,We hadden
bijvoorbeeld afgesproken dat de studenten bepaalde hoofdstukken uit een
boek over fysische chemie zouden leren. Iedereen was het daar over eens,
maar achteraf bleek dat dit boek niet behandeld was.'' Volgens Hartemink
worden de problemen nu op hoog niveau in China besproken. ,,De Chinese
studenten balen er zelf nogal van dat ze veel voorkennis missen.'' De
Chinese projectleider is inmiddels vervangen door iemand die zich meer op
Wageningen richt.
Chinese studenten veroorzaken gevaarlijke situaties tijdens de practica
Levensmiddelenchemie en Organische chemie. Een aantal van deze studenten is
nog maar twee weken in Nederland, omdat ze pas recentelijk slaagden voor
hun Engelse taaltest. Een van deze studenten heeft bijvoorbeeld licht zijn
handen verwond toen hij zoutzuur probeerde te pipetteren zonder
handschoenen. Hij morste zeer geconcentreerd zoutzuur en spoelde dat niet
af onder de kraan, zoals het hoort, maar veegde het slechts af met een
doekje. Deze groep studenten haalde in eerste instantie een Engelse
taaltest niet. Volgens dr Gerrit Beldman, docent Levensmiddelenchemie,
spreken de studenten nog steeds slecht Engels.
,,Als er volgend jaar weer studenten zijn die niet op tijd kunnen komen,
dan mogen ze helemaal niet meer komen'', stelt Hartemink. Hij wil niet nog
een keer dezelfde problemen meemaken als dit jaar. Volgens Hartemink zijn
er veel zaken door omstandigheden verkeerd gegaan. China Agricultural
University had twee 'native English speaking' docenten aangenomen om de
studenten Engels te geven, maar die mochten vanwege Sars China niet in,
zodat de studenten nauwelijks Engels hebben gekregen. Ook Hartemink zelf
kon China niet in om het vak Voedingskundige aspecten van levensmiddelen te
verzorgen. In dit vak komen nogal wat technische termen aan de orde die de
studenten nu alleen maar in het Chinees weten. Daarnaast werkten de
Nederlandse Ambassade in China en de Immigratiedienst niet echt mee. Voor
de immigratieprocedure staat normaal drie en een halve week, nu koste het
meer dan tien weken voordat de studenten hier heen mochten komen.
Hartemink verwacht dat deze problemen volgend jaar verholpen zullen zijn,
dat het onderwijs in de Engelse taal in China verbeterd is en de studenten
volgend jaar nog voor de algemene introductiedagen in Nederland zullen
aankomen. |
G.v.H.