Nieuws - 2 oktober 2008

‘Moeilijke bacterie’ wekt interesse multinationals

De zetmeel afbrekende bacterie clostridium kan zich al jaren verheugen in de belangstelling van wetenschappers. Sinds de opkomst van de biobrandstoffen zijn ook multinationals geïnteresseerd. Dat bleek uit de grote belangstelling voor de tiende internationale workshop over clostridium in Wageningen, van 28 september tot en met 1 oktober.
Sinds 1990 ontmoeten clostridiumonderzoekers elkaar om de twee jaar op een vierdaagse workshop. Op internet staan groepsfoto's met steeds ongeveer dezelfde vijftig mensen. Dit jaar waren er echter ruim 120 deelnemers, onder wie 25 uit het bedrijfsleven. Multinationals als Shell, DSM en DuPont waren vertegenwoordigd. Ook opvallend was de aanwezigheid van een aantal jonge bedrijven uit de VS en Engeland, die tweede generatie biobrandstoffen maken.
Sacharolytische clostridium kan cellulose en hemicellulose uit houtige gewassen omzetten in aceton, butanol en ethanol. Dat betekent dat non-food grondstoffen kunnen worden omgezet in brandstof. Het onderzoek richt zich vooral op productie van butanol dat als brandstof kan dienen voor dieselmotoren.
Maar zover is het nog niet. Zowel de voorbehandeling van de biomassa als de fermentatie moeten nog verder worden geoptimaliseerd. Toch hebben enkele bedrijven al een proeffabriek neergezet. Volgens onderzoeker Pamela Reilly Contag, tevens directeur bij het Amerikaanse Cobalt biofuels, is de interesse voor clostridium zeker gestegen. De industrie blijft zich echter ook op andere productiemethoden van biobrandstoffen richten, want clostridium ‘is een moeilijk organisme’.