Nieuws - 28 juni 2007

Model rekent landschap uit

Een kaartje met de gevolgen van het beheer van houtwallen voor natuur en landschap, én voor het inkomen van de boeren. Dat moet het model dat onderzoekers van de leerstoelgroep Biologische landbouwsystemen ontwikkelen mogelijk maken.
In de noordelijke Friesche Wouden willen gemeentes de houtwallen zo onderhouden dat er een typisch coulissenlandschap ontstaat met wallen en doorkijkjes. Dr. Walter Rossing, ir. André Jellema en ir. Jeroen Groot koppelen indicatoren voor landschappelijke en ecologische waarden aan gegevens die het bedrijfsinkomen bepalen van de boeren die de houtwallen beheren. Zo kunnen ze digitale kaarten produceren waarop kleurtjes aangegeven hoe het staat met de natuur en het landschap en hoeveel een boer verdient.
De onderzoekers willen niet uitrekenen welke optie voor wie het beste uitkomt, maar juist de mogelijkheden duidelijk maken. Jellema: 'Je ziet hoe indicatoren samenhangen, en waar de omslagpunten liggen.' Het maakt de randvoorwaarden voor de ruimtelijke discussie duidelijk.
Nu heeft het model alleen nog indicatoren voor landbouw, natuur en landschap gericht op het coulissenlandschap in het gebied. En nog is het passen en meten. Rossing: 'Wat is een goede houtwal? Er zijn vier verschillende kwaliteiten houtwallen, en die zijn niet allemaal even waardevol.'
In de toekomst kan het systeem volgens de onderzoekers uitgebouwd worden voor ruimtelijke discussies in andere omstandigheden. Ook zien ze mogelijkheden om de indicatoren uit het model te gebruiken in digitale bestemmingsplannen en streekplannen, wat direct de ruimtelijke gevolgen van een bepaald soort beheer duidelijk kan maken. Maar dat is nog toekomstmuziek.